Phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

15/10/2018 - 08:43 AM
Chiều 12/10, Ban chỉ đạo (BCĐ) TW cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tổ chức Hội thảo khoa học về phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Lãnh đạo Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động chủ trì Hội thảo
Dự Hội thảo có các đồng chí: Hầu A Lềnh – Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ TW CVĐ; Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng BCĐ TW CVĐ; Nguyễn Hữu Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; thành viên BCĐ TW CVĐ; đại diện BCĐ CVĐ của 17 tỉnh, TP cùng đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp trong cả nước.
Sau 9 năm phát động, CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã được các cấp, các ngành, đông đảo các doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân hưởng ứng nên bước đầu đã đạt được những kết quả thiết thực, góp phần phát huy bản lĩnh trí tuệ Việt, khẳng định tiềm năng dồi dào về năng lực kinh doanh, phân phối của các doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam, đồng thời phát huy được lòng yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc và tinh thần đoàn kết chung sức, chung lòng của các tầng lớp nhân dân trước những khó khăn, thách thức của đất nước, góp phần huy động nội lực trong nước để thực hiện nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững.    
Đồng chí Hầu A Lềnh- Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ TW CVĐ phát biểu kết luận Hội thảo
Tuy nhiên, BCĐ TW CVĐ cho rằng, trong quá trình thực hiện CVĐ vẫn còn một số điểm cần lưu ý như: Công tác triển khai CVĐ tại một số tỉnh, thành vẫn còn lơ là, chậm tiến độ trong việc tổng hợp báo cáo cũng như mở rộng các mô hình kinh doanh. Một số doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa nhận thức được vai trò của mình trong việc phát triển kinh tế, dẫn đến sản phẩm còn hạn chế về tính năng, chất lượng, kiểu dáng mẫu mã và giá thành sản phẩm.
Để nâng cao hiệu quả CVĐ, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp phát triển sản xuất, tham gia tích cực hơn trong việc cải tiến chất lượng sản phẩm, đổi mới quy trình sản xuất đảm bảo hàng hóa đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã tích cực bàn luận, đưa ra ý kiến về thành tích, hạn chế cần khắc phục trong triển khai thực hiện CVĐ và đưa ra những giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình mới để phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp trong xây dựng nền kinh tế phát triển ổn định, bền vững.  
Phát biểu kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị thời gian tới, các thành viên của BCĐ TW CVĐ cần tập trung bám sát các Chỉ thị, Kết luận, các Đề án để triển khai các hoạt động của BCĐ nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc ở từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động, từ đó ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam khi tiêu dùng cá nhân, coi đó là thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam; ưu tiên lựa chọn dịch vụ, hàng hóa sản xuất trong nước khi thực hiện mua sắm công; truyền thông, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa là kết quả hoạt động Khoa học và Công nghệ đến người tiêu dùng trong nước. Đồng chí cũng đề nghị BCĐ CVĐ tại các địa phương cần báo cáo với cấp ủy, chính quyền để có những giải pháp hiệu quả hơn từ công tác tuyên truyền cho đến triển khai các Đề án, chương trình hành động đã đề ra. Đây chính là tiền đề cho việc tổng kết 10 năm CVĐ, từ đó chỉ ra những vấn đề cốt lõi nhất, cơ bản nhất và đề xuất những giải pháp triển khai thực hiện để CVĐ đạt hiệu quả tốt nhất./.
Thu Thủy

Các tin tức khác

Quyết tâm đổi mới toàn diện

09/01/2019 - 1.934 lượt xem
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”