Quận Đống Đa kiện toàn gần 1.700 Tổ giám sát, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19.

24/02/2021 - 06:19 PM
Thời gian qua, cùng với chính quyền, MTTQ các cấp quận Đống Đa đã phát huy cao độ vai trò trong việc tập hợp, đoàn kết toàn dân cùng chung tay chống dịch bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả. Thực hiện chỉ đạo của Thành phố về việc thành lập Tổ giám sát, tuyên truyền phòng chống dịch, MTTQ Việt Nam các cấp quận Đống Đa và các tổ chức thành viên phối hợp tham gia gần 1.700 Tổ giám sát, tuyên truyền phòng chống dịchCovid-19 với 4.157 thành viên. Các tổ giám sát, tuyên truyền phòng, chống dịch -19 này sẽ chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, tuyên truyền tới hàng ngày cho các thành viên trong gia đình (với 100.386 hộ gia đình trên toàn Quận). Cung cấp số điện thoại và yêu cầu người dân chủ động khai báo y tế ngay khi bản thân hoặc người trong gia đình có biểu hiện sốt, ho, ốm hoặc các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh. Ngoài ra, hỏi, giám sát, phát hiện và báo cáo ngay bằng điện thoại cho UBND Phường và Trạm Y tế Phường những trường họp nghi mắc Covid-19 phát hiện được tại các hộ gia đình như: sốt, ho, ốm hoặc các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh. Phát hiện, báo cáo UBND Phường những trường hợp không tự giác khai báo y tế; không chấp hành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Trợ giúp UBND Phường và Trạm Y tế Phường truy vết Fl, F2 khi có ca bệnh liên quan ở địa bàn phụ trách. Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với khả năng do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Phường phân công.
Các thành viên Tổ giám sát, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19khi làm nhiệm vụ phải luôn đeo khẩu trang, sử dụng nước sát trùng tay, tấm che mặt (nếu có). Trong quá trình làm nhiệm vụ, không vào bên trong nhà dân, chỉ cần gõ cửa, đứng ngoài nhà yêu cầu người dân đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu trên 2m khi giao tiếp với người trong hộ gia đình để đảm bảo an toàn phòng tránh lây nhiễm.
Tổ giám sát, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 phường làm nhiệm vụ
Bên cạnh làm tốt công tác giám sát, tuyên truyền, Mặt trận các cấp Quận cũng tích cực vận động, chăm lo, hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do Covid-19. Với phương châm vận động tại chỗ, hỗ trợ tại chỗ, Mặt trận các cấp đã phát động ủng hộ, quyên góp trong nhân dân đã hỗ trợ kịp thời cho hộ gia đình gặp khó khăn do dịch Covid-19.
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019