Quận Đống Đa tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) và biểu dương 90 gương điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận giai đoạn 2015-2020.

17/11/2020 - 05:56 PM
Chiều ngày 17/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) và biểu dương 90  gương điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận giai đoạn 2015-2020.
Các đồng chí lãnh đạo Quận tặng hoa chúc mừng Lễ kỷ niệm
Dự buổi lễ có các đồng chí: đại biểu đại diện Ban Tuyên giáo và Đối Ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Nguyễn Anh Cường - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Đặng Việt Quân - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận; lãnh đạo các phòng, ban, ngành của quận; các đồng chí Nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UVTT Ủy ban MTTQ Việt Nam quận qua các thời kỳ; lãnh đạo các tổ chức thành viên, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 21 phường cùng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong công tác Mặt trận được khen thưởng.
Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đỗ Trọng Nam - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã trình bày diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong suốt chặng đường 90 năm qua. Cùng với sự phát triển và trưởng thành của MTTQ Việt Nam, MTTQ Việt Nam quận đến nay đã trải qua 16 kỳ Đại hội, bám sát nhiệm vụ chính trị của quận và Thành phố trong từng giai đoạn cách mạng, MTTQ Việt Nam quận đã không ngừng đổi mới, sáng tạo nội dung phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh, thể hiện vai trò “cầu nối” bền chặt giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, góp phần vào sự phát triển chung của quận. 
Kết quả tổ chức đã được thể hiện rõ trong công tác thực hiện các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn quận Đống Đa như: MTTQ các cấp trong Quận đã vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương phát động như phong trào “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Thực hiện công tác giảm nghèo và an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả. Trong 5 năm, trên địa bàn quận đã vận động ủng hộ được trên 12 tỷ đồng. Năm 2020, trên địa bàn không còn hộ nghèo, chỉ còn 283 hộ cận nghèo.
Các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam Trung ương và Thành phố phát động như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai hiệu quả, quan tâm chất lượng các tiêu chí thi đua xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa; tổ chức tốt Hội nghị ĐBND hàng năm. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm được tổ chức trang trọng, hiệu quả, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra. Trong 5 năm, MTTQ quận trích Quỹ "Vì người nghèo" tặng 810 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 757.500.000 đồng. Ban Chỉ đạo cuộc vận động các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tiêu dùng hàng Việt Nam khuyến khích các tổ chức đưa hàng Việt về Khu dân cư, trong 5 năm đã tuyên truyền 1.311 hội nghị tuyên truyền, tổ chức 2 hội chợ hàng Việt; đưa 835 chuyến hàng Việt về khu dân cư. Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam”: Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân ủng hộ quỹ đạt kết quả cao, Quận luôn đứng thứ Nhất, Nhì toàn Thành phố. Trong 5 năm đã vận động ủng hộ được  10.828.899.204 đồng bình quân trên 2,2 tỷ/ năm. Việc tang văn minh được thực hiện, trung bình hằng năm đạt trên 85 % hỏa táng.
Thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, vào các dịp đầu năm, Ban Thường trực MTTQ Quận đã hiệp thương với các tổ chức thành viên, phân công triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện phong trào đã có nhiều sáng kiến, ý tưởng đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn, áp dụng được vào thực tế tăng hiệu quả, năng suất lao động, nâng cao chất lượng hiệu quả kinh tế xã hội trên địa bàn Quận.
Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”...  được duy trì thường xuyên, qua đó phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong hệ thống Mặt trận và trong toàn quận. Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” được triển khai đến từng địa bàn khu dân cư với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng: đã có 42 mô hình và 21 tổ tự quản bảo vệ môi trường hoạt động tích cực, hiệu quả; 100% địa bàn dân cư xây dựng mô hình xóa bếp than tổ ong. Mô hình bảo vệ môi trường được lồng ghép thực hiện với phong trào khác như: mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu...
Nhiệm vụ chính trị đặt ra và những yêu cầu đột xuất, Mặt trận đã phối hợp với chính quyền chủ động ra lời kêu gọi toàn dân tham gia các cuộc vận động lớn vào từng thời điểm cụ thể: Điển hình như toàn dân ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai, bão lũ: năm 2016, 2017, 2020 trên toàn quận đã vận động ủng hộ được 14.719.835 đồng.
“Có nhiều việc mới, việc khó, nhưng với trách nhiệm, quyết tâm cao, Mặt trận các cấp Quận đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền giải quyết kịp thời. Đặc biệt, trong năm 2020, đại dịch Covid-19 tác động rất lớn đến nước, gây ra nhiều tổn thất nặng nề. Với việc kịp thời triển khai của Mặt trận các cấp trong công tác phòng chống dịch, cùng với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chia sẻ, giúp đỡ nhau, đã khơi dậy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, lan tỏa tính nhân văn, nhân ái trong xã hội. MTTQ quận, phường đã phát động và tiếp nhận được 1.840.878.000đ tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch khẩn trương hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động gặp khó khăn, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch tham gia thực hiện Chỉ thị 16, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đối tượng, được TP và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Phong trào thi đua yêu nước lĩnh vực kinh tế được triển khai tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và duy trì ở mức cao; tiềm lực, quy mô kinh tế trên địa bàn quận được nâng lên. Việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức của cả cộng đồng trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, được chú trọng phát huy. Từ đó đã tạo môi trường để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, bày tỏ ý kiến, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp. Công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận đã trở thành hoạt động thường xuyên, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia vào quá trình xây dựng pháp luật, các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các cấp. Trong 5 năm qua, Mặt trận Quận đã tổ chức trên 400 cuộc giám sát, PBXH, TXCT... tổng hợp được hàng ngàn lượt ý kiến, kiến nghị và kịp thời báo cáo, đôn đốc các cơ quan thẩm quyền giải quyết.
Với nhiều đổi mới trong công tác thi đua khen thưởng, cụ thể hóa tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, đúng người, đúng việc. Từ các phong trào thi đua, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng điển hình của các tập thể, cá nhân, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Nhiều năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận luôn được MTTQ Việt Nam cấp trên đánh giá, công nhận đơn vị xuất sắc, được Trung ương MTTQ Việt Nam, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Quận ủy, UBND Quận tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, năm 2018 nhận Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội về việc “Đã có thành tích trong 15 năm thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (2003-2018) và 03 năm thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (2016-2018)”;  năm 2019, 2020 được Thành ủy khen đã có thành tích xuất sắc trong vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”; Năm 2018, 2019, được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen; Năm 2019 được  UBND Thành phố tặng Bằng khen đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Việt Quân - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích của MTTQ các cấp trong quận đã đạt được trong những năm qua; chúc mừng 90 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận được khen thưởng. Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của quận và phát huy truyền thống của MTTQ Việt Nam các cấp, xây dựng MTTQ các cấp trong quận ngày càng phát triển, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đồng chí đề nghị MTTQ các cấp trong quận tập trung thực hiện tốt  3 mục tiêu tổng quát, 7 mục tiêu cụ thể và 16 chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVIII; Tích cực củng cố xây dựng bộ máy, đội ngũ cán bộ của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, nâng cao năng lực hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng gần dân, sát dân, sát cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm,  coi trọng tính thiết thực của các phong trào thi đua, các cuộc vận động, kịp thời khen thưởng các cá nhân, tập thể, phát hiện bồi dưỡng các nhân tố mới. MTTQ và các tổ chức thành viên cần luôn lắng nghe, thấu hiểu nắm bắt kịp thời nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, nhanh chóng đưa đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, làm cho Mặt trận, các tổ chức thành viên thật sự là chỗ dựa vững chắc vừa là nơi nhân dân gửi gắm niềm tin, vừa là cầu nối giữa Đảng, cơ quan Nhà nước với Nhân dân; đồng thời phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân; Làm tốt vai trò giám sát của các cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương và các đại biểu dân cử, cán bộ công chức; Phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ cương sức mạnh tổng hợp củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững, nâng cao niềm tin với Đảng, chính quyền. Mở rộng dân chủ đi liền với tăng cường kỷ cương, tích cực chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, chủ động, đấu tranh, ngặn chặn xử lý, triệt phá thông tin sai sự thếm xấu độc trên mạng Internet. Năm 2021 sẽ diễn ra kỳ bẩu cử Quốc hội, HĐND các cấp, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp Quận cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo tiến hành đồng bộ 6 nội dung của công tác Mặt trận
tham gia bầu cử theo Luật MTTQ Việt Nam trọng tâm là công tác hiệp thương, lựa chọn giới thiệu những người đại biểu đủ đức, tài xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
Đồng chí Đặng Việt Quân- PBT, Chủ tịch UBND quận  trao Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong công tác Mặt trận giai đoạn 2015-2020
Tại buổi lễ, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã biểu dương khen thưởng 90 gương điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận giai đoạn 2015-2020.
Ủy ban MTTQ quận Đống Đa

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019