Quận Hoàng Mai tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

17/11/2020 - 05:47 PM
Hòa chung trong không khí nhân dân cả nước sôi nổi tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020. Sáng ngày 17/11/2020, Quận Hoàng Mai tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Diệu Hương - quyền Trưởng Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Phạm Ngọc Tiến – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, đại diện HĐND - UBND quận; các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của quận. các đại biểu là ủy viên UB MTTQ quận khóa IV; các đại biểu nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ quận các thời kỳ; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các phường; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường; Trưởng Ban công tác Mặt trận trên địa bàn các phường; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng.
Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Ngọc Tiến - Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận lên đọc diễn văn ôn lại truyền thống MTTQ 90 năm. Tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của MTTQ Việt Nam, trong những năm qua, Ủy ban MTTQ quận thường xuyên nhận được sự lãnh đạo của Quận ủy, nhân dân trong quận đã đoàn kết, nắm bắt thời cơ và vượt qua những thách thức mới, tham gia tích cực và hiệu quả vào công cuộc xây dựng và phát triển quận. Trong những năm qua, bám sát nhiệm vụ chính trị của quận với cách làm luôn đổi mới, sáng tạo, MTTQ quận đã phát huy vai trò, trọng trách của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, làm tốt vai trò “cầu nối” bền chặt giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân. Mặt trận quận đã tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các tôn giáo, nhân sĩ, trí thức cùng chung sức, đồng lòng thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa; triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Cứu trợ”, “Vì biển, đảo Việt Nam”… Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được đẩy mạnh ở các cấp. Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19 và mưa bão tại các tỉnh miền Trung, với tinh thần “coi sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết”, “ tương thân tương ái”, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã tham gia tích cực, có trách nhiệm công tác phòng, chống dịch. Kịp thời ủng hộ, chia sẻ, trợ giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, tạo niềm tin trong Nhân dân, được các cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.
 Đồng chí Bí thư Quận ủy tặng hoa chúc mừng Lễ kỷ niệm
Cũng tại lễ kỷ niệm, Ủy ban MTTQ quận đã báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020. Sau gần 05 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Ủy ban MTTQ từ quận tới phường đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức thành viên, sự trách nhiệm của Ban công tác Mặt trận ở tổ dân phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực...Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt và có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động góp phần nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy chúc mừng các thế hệ cán bộ MTTQ trong quận nhân ngày truyền thống đồng thời đồng chí khẳng thành tích của MTTQ các cấp trong quận đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đã đề ra, củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo, đồng thời ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích mà Mặt trận Tổ quốc các cấp trong quận đã giành được trong thời gian qua; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng tại Lễ kỷ niệm. Đồng chí Bí thư Quận ủy mong muốn trong thời gian tới đội ngũ cán bộ Mặt trận trong quận tự hào viết tiếp những trang sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam 90 năm qua, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy những thành tựu, ưu điểm đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của quận để kịp thời tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác của Mặt trận, tạo đồng thuận trong xã hội tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu đó là:
Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuyên truyền, thực hiện  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết và Điều lệ Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và Chính quyền vững mạnh. Trước mặt là triển khai nhiệm vụ MTTQ Việt Nam các cấp tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 theo kế hoạch và quy định của pháp luật. Tổ chức tốt công tác giám sát và phản biện xã hội tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Uỷ ban MTTQ các cấp, thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng kiến thức về công tác mặt trận cho đội ngũ cán bộ làm MTTQ ở quận và cơ sở đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới. Phát huy vai trò, trọng trách của mình trong hệ thống chính trị  thực sự là “cầu nối” bền chặt giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân. Tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các tôn giáo, nhân sĩ, trí thức cùng chung sức, đồng lòng xây dựng quận Hoàng Mai ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Tại Lễ kỷ niệm, 11 cá nhân được trao tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, đồng thời Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tặng giấy khen tới 48 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Mặt trận; 18 tập thể có thành tích trong 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020 và trao thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào đoàn kết sáng tạo.
Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019