Quận Thanh Xuân tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

16/05/2019 - 08:44 AM
Trong hai ngày 14 và 15 tháng 5 năm 2019, tại Hội trường lớn quận Thanh Xuân, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024.
Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Trưởng, Phó các ban chuyên môn Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Vũ Cao Minh - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Nguyễn Minh Tiến – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Xuân Lưu - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận; Ban Thường vụ Quận uỷ, Thường trực HĐND - UBND, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, phòng, ban, ngành, đoàn thể quận; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND - UBND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 11 phường, các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận thuộc cụm thi đua số 2 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và 150 đại biểu chính thức, đại diện cho các tổ chức, các tầng lớp nhân dân, trí thức, tôn giáo, cá nhân tiêu biểu… đã được hiệp thương cử tại Đại hội MTTQ Việt Nam các phường; các tổ chức đoàn thể, đơn vị được phân bổ.
Nhiệm vụ của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 là: Tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân lần thứ IV; thảo luận và quyết định mục tiêu, chương trình hành động và các giải pháp thực hiện chủ yếu trong nhiệm kỳ 2019 – 2024; Thảo luận đóng góp ý kiến đề nghị sửa đổi vào dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII, dự thảo báo cáo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khoá V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 có đủ phẩm chất, trí tuệ năng lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân lần thứ V; hiệp thương cử đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam quận đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII.
Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tập trung thực hiện tốt và hoàn thành vượt mức các chương trình, kế hoạch, các chỉ tiêu công tác đề ra, với những kết quả nổi bật như: MTTQ Việt Nam quận và cơ sở đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới phương thức hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Phối hợp, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Quỹ “Vì người nghèo”; quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam”; MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên từ quận đến cơ sở luôn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm cao trong công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; Hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận đối với dự thảo báo cáo kinh tế - xã hội, các đề án của UBND ngày càng hiệu quả; Công tác đổi mới nội dung và phương thức hoạt động luôn được Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, phường quan tâm… Nhờ vậy, trong 5 năm liên tục Ủy ban MTTQ Việt Nam quận luôn được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội ghi nhận và đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Với tinh thần Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới và hiệu quả, đã có 14 ý kiến đăng ký tham luận, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Các tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, các đại biểu thảo luận thống nhất đề ra các mục tiêu và giải pháp cụ thể hóa 5 chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2019-2024.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng hoa tại Đại hội
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và đồng chí Vũ Cao Minh – TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như: Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên nhằm không ngừng đổi mới phương thức tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp rộng rãi và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân từ đó khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị; cần tổ chức tốt hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội – an ninh quốc phòng của địa phương; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, trách nhiệm cao hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền để hoạt động giám sát của MTTQ ngày càng thiết thực, hiệu quả và thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ từ quận đến các Ban công tác Mặt trận khu dân cư.
Đại hội đã hiệp thương cử ra 45 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024 và cử 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng chí Khổng Minh Thảo– UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khoá IV tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Các đồng chí Dương Đức Khoa và Nguyễn Xuân Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khoá IV, tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khoá V đã tổ chức chia tay các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa 4 thôi không tham gia khóa mới.
Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân khóa V ra mắt Đại hội
Có thể nói Đại hội MTTQ Việt Nam quận nhiệm kỳ 2019-2024 đã được chuẩn bị chu đáo, đồng bộ và có chất lượng nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quận uỷ, sự phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền, sự hưởng ứng của các tổ chức thành viên, sự quan tâm tích cực tham gia phong trào thi đua của các tầng lớp nhân dân quận Thanh Xuân đó là những nhân tố quan trọng đem đến thành công của Đại hội MTTQ Việt Nam quận và góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ của Quận Thanh Xuân năm 2019./.
                  Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân

Các tin tức khác

Nhiệm kỳ mới, quyết tâm mới

23/09/2019 - 7.273 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018