Triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2020

27/12/2019 - 01:44 PM
Sáng 27/12, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự, chỉ đạo hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua cho các đơn vị


Tham dự hội nghị có đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã.
 
Thực hiện hiệu quả “Năm dân vận chính quyền”
 
Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Phạm Hải Hoa cho biết: Năm 2019, công tác dân vận của Đảng bộ Thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố, trọng tâm là thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 03-CTr/BDVTU của Ban Dân vận Thành ủy về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI”, gắn với thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, “Năm dân vận chính quyền”.
 
Cụ thể, Ban Dân vận Thành ủy đã phối hợp với UBND Thành phố triển khai các nhiệm vụ của “Năm dân vận chính quyền”; tiến hành khảo sát tại 6 cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, đồng thời, thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, Thành phố về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; siết chặt kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, chất lượng, trách nhiệm phục vụ của đội ngũ CB, CC, VC; đặc biệt là tăng cường tiếp xúc, đối thoại theo Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội. 
 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương và Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân
 
Trong năm qua, cấp Thành phố đã tổ chức 4 hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, với cán bộ, đoàn viên, hội viên, đại biểu trí thức tiêu biểu và Nhân dân. 30/30 quận, huyện, thị ủy cũng đã tổ chức 145 hội nghị (trong đó, có 47 hội nghị định kỳ, 98 hội nghị đột xuất); 584/584 xã, phường, thị trấn đã tổ chức 964 hội nghị (trong đó, có 594 hội nghị định kỳ, 370 hội nghị đột xuất). Thông qua các hội nghị tiếp xúc, đối thoại nhiều kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đã được các cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết kịp thời, góp phần làm giảm những vấn đề dân sinh bức xúc, đồng thời, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.
 
Cùng với đó, hệ thống dân vận các cấp, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong năm 2019, toàn Thành phố đã giám sát 8.597 cuộc (434 cuộc cấp Thành phố; 2.054 cuộc cấp quận, huyện, thị xã; 6.109 cuộc cấp xã, phường, thị trấn); tổ chức 1.588 cuộc phản biện xã hội (35 cuộc cấp Thành phố; 148 cuộc cấp huyện và 1.405 cuộc cấp xã).
 
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân
 
Đáng chú ý, việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã tạo sự lan tỏa đến các cấp, các ngành và cán bộ, công chức. Năm 2019, tổng số mô hình, điển hình “Dân vận khéo” từ cấp cơ sở đến cấp Thành phố được triển khai là 9.931 mô hình, trong đó, cấp Thành phố là 764 mô hình; cấp quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy là 2.852 mô hình; cấp cơ sở xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp là 6.315 mô hình. Ban Dân vận Thành ủy và các quận, huyện, thị ủy đã tổ chức “Hội thi Dân vận khéo” từ cấp cơ sở đến Thành phố; Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng tổ chức Hội thi báo cáo viên điển hình Dân vận khéo, qua đó, giúp lan tỏa các mô hình, điển hình đi vào cuộc sống.
 
Nắm chắc tình hình Nhân dân trước, trong và sau Đại hội
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K’Ré ghi nhận, trong những năm qua, Thành ủy Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Nhất là chú trọng tiếp xúc, đối thoại; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, khâu đột phá, những vấn đề còn bức xúc trong Nhân dân để tập trung thực hiện. Việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019” cũng được Thành phố thực hiện hiệu quả. Các cơ quan hành chính đã chú trọng và làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cải cách hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ...
 
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K’Ré lưu ý, trong năm 2020, Thành phố cần tiếp tục đưa công tác dân vận chính quyền trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Đồng thời, tăng cường theo dõi, nắm tình hình Nhân dân, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân, nhất là trong lĩnh vực môi trường, đất đai. Đồng chí cũng lưu ý Thành phố tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận, huyện ở những nơi có đủ điều kiện.
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà hệ thống Dân vận Đảng bộ Thành phố đã đạt được, khẳng định những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của toàn Thành phố. Nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng của năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Dân vận Thành ủy cần chủ động tham mưu cho Thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tốt các nhiệm vụ về công tác dân vận. Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trọng tâm là làm tốt công tác dân vận chính quyền để từ đó nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Đặc biệt, quán triệt sâu sắc và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, đó là: Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. 
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo hội nghị
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đặc biệt lưu ý hệ thống dân vận cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác theo dõi, nắm tình hình cán bộ, đảng viên, nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp. Động viên Nhân dân tham gia đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh: Trung ương và Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác dân vận. Chính vì thế, Ban Dân vận Thành ủy, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, nhất là việc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu hệ thống dân vận tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016, của Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 14/01/2016, của Thành ủy “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác dự báo tình hình và tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh, bức xúc trong Nhân dân.
 
Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K’Ré và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, đội ngũ cán bộ, công chức ngành Dân vận của Đảng bộ Thành phố sẽ chủ động, nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ năm 2020, trọng tâm là nắm tình hình nhân dân, nhất là ở những nơi có đông đồng bào theo đạo và đồng bào dân tộc thiểu số. 
 
Tại hội nghị, đồng chí Bùi Tuấn Ngọc, nguyên Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 07 tập thể ngành Dân vận được nhận Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của UBND Thành phố; 12 tập thể, 10 cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy...
Theo CTTĐT

Các tin tức khác

Biết sợ nhưng đừng hoang mang

31/01/2020 - 6.889 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019