Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm khai mạc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020

21/07/2020 - 04:44 PM
Sáng 20/7/2020, tại hội trường Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Gia Lâm tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc năm 2020.
 
Đồng chí Nguyễn Khắc Định- Ủy viên BTV huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ huyện phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Tại lớp bỗi dưỡng, các học viên là cán bộ làm công tác Mặt trận của 22 xã, thị trấn trên địa bàn Huyện đã được nghe báo cáo viên trao đổi một số các nội dung như: quán triệt những điểm mới trong Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Đồng thời trao đổi một số kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay…
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đã giúp cán bộ Mặt trận cơ sở quán triệt các chủ trương, chính sách, cập nhật các kiến thức mới, nghiên cứu nội dung các chuyên đề công tác Mặt trận với thực tiễn, nắm vững và phát huy vai trò, nhiệm vụ ở cơ sở. Đồng thời giúp cán bộ cơ sở tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, công tác tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân ở cộng đồng dân cư; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các cấp Mặt trận nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, Huyện./.
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019