Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

17/11/2020 - 04:23 PM
Sáng 16/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) và sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng
Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội; Trần Văn Nghĩa – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Hoàng Trường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Đăng Sơn – UVTV, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện cùng các đồng chí trong BTV Huyện ủy; lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện; lãnh đạo 20 xã, thị trấn; các đồng chí nguyên là lãnh đạo MTTQ huyện qua các thời kỳ, các ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân giai đoạn 2016 – 2020.
 Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Cách đây 90 năm, ngày 18-11-1930, Ban Thường vụ Trung ương Ðảng Cộng sản Đông Dương đã ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, Mặt trận đã không ngừng được củng cố và mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng qua mỗi thời kỳ và cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh cách mạng trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Hòa cùng chặng đường lịch sử của quê hương, MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức đã sớm được tổ chức và không ngừng củng cố, phát triển. MTTQ huyện đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên phát động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng lan tỏa và có ảnh hưởng sâu sắc, góp phần tích cực vào giải quyết các vấn đề xã hội.
Trong 5 năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp vận động được hơn 8 tỷ đồng vào quỹ “Vì người nghèo” hồ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn, ban công tác Mặt trận khu dân xưc tổ chức đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và tuyên dương các gia đình dịp Ngày hội Đại đoàn kết 18/11. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có gần 90% hộ gia đình văn hóa. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo chỉ thị 27 của Bộ chính trị. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong huyện đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. Công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tổng hợp và phản ánh ý kiến của cử tri và Nhân dân cũng được MTTQ các cấp trong huyện duy trì nền nếp, bảo đảm khách quan, trung thực. Công tác tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử có những cải tiến về nội dung và hình thức.
 Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Nghĩa – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của MTTQ các cấp trong huyện thời gian qua góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.
UBND huyện khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020
Để tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của minh trong sự nghiệp đổi mới, góp phần xây dựng huyện Hoài Đức ngày càng giàu đẹp, văn minh, đồng chí đề nghị Mặt trận các cấp trong huyện cần tiếp tục phát huy vai trò củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tập hợp, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong thực hiện các Nghị quyết của Đảng và các mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Nhân dịp này, Huyện ủy Hoài Đức đã khen thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân; UBND huyện khen 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khen thưởng 5 tập thể, 21 cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận giai đoạn 2015-2020.
Kim Liên

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019