Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý III năm 2018.

14/09/2018 - 03:12 PM

         Sáng ngày 13/9/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý III năm 2018 với nội dung kiểm điểm công tác Mặt trận quý III và triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận quý IV năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Tân - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

 Đồng chí Hoàng Văn Tân - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận quý IV năm 2018.

          Tại hội nghị, các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã báo cáo kết quả công tác Mặt trận và phản ánh dư luận xã hội quý III năm 2018; công tác triển khai các kế hoạch giám sát độc lập của MTTQ và phản biện xã hội quý IV năm 2018; Kế hoạch tổng kết 15 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và 3 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Đồng chí Hoàng Văn Tân - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận quý IV năm, trong đó đặc biệt lưu ý công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019 – 2024 như: Xây dựng dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội; công tác chuẩn bị nhân sự  Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; quy trình giới thiệu người tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; quy trình hiệp thương cử các chức danh lãnh đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.
                                                      

                Lê Đình Khoát


Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”