Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai tăng cường phối hợp kiểm tra công tác tuyên truyền về đích nông thôn mới

25/06/2020 - 02:58 PM
Thực hiện kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện Thanh Oai về việc kiểm tra, chấm điểm công tác trang trí, tuyên truyền gắn với cảnh quan môi trường đợt tuyên truyền huyện Thanh Oai đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020. Trong 2 ngày 25 và 26/6/2020 UBND huyện đã thành lập 2 kiểm tra về công tác tuyên truyền huyện về đích Nông thôn mới. Tham gia 2 đoàn kiểm tra có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, Ban Tuyên giáo, Mặt trận tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên môi trường.
Sau 2 ngày 2 đoàn đã tiến hành kiểm tra được 21/21 xã thị trấn về công tác trang trí, tuyên truyền gắn với cảnh quan môi trường để chuẩn bị đón nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới. Qua kiểm tra cho thấy Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn đã vào cuộc tích cực, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về việc thực hiện các nhiệm vụ khi huyện về đích Nông thôn mới. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền. Hầu hết các đơn vị đã chuẩn bị tốt như: Hệ thống pano, khẩu hiệu, cờ, cờ đuôi nheo được treo tại trụ sở và các trục tuyến đường chính của xã, thôn.Việc tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh được tiến hành thường xuyên và định kỳ hàng ngày. Công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo, thu gom rác thải được tăng cường. Các tuyến đường hoa cây cảnh được giao cho các chi hội, các đoàn thể để chăm sóc chỉnh trang lại. Các công trình vi phạm trên địa bàn cũng được quan tâm xử lý và tuyên truyền, hướng dẫn để người dân hiểu và hạn chế mức vi phạm.
Kết thúc buổi kiểm tra tại 21 xã thị trấn các đồng chí trưởng các đoàn cũng đề nghị Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cần giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của mình. Cần chỉ đạo, tuyên truyền để người dân treo cờ tổ quốc, treo các băng zôn, pano, khẩu hiệu... để tạo khí thế nhưng cũng phải thống nhất về kích thước, nội dung cho phù hợp. Các tuyến đường hoa cần cho cắt tỉa, dọn dẹp sạch cỏ và thay thế 1 số cây mới. Công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cần tăng cường hơn nữa, ngoài việc tiếp sóng loa truyền thanh của huyện cần có những bài viết riêng, bài viết chuyên sâu của xã để tuyên truyền cho người dân thấy và hiểu ý nghĩa của việc huyện về đích Nông thôn mới, tạo khí thế phấn khởi trong toàn dân.
Đặc biệt đại diện MTTQ huyện cũng đề nghị các xã, thị trấn cần quan tâm việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân khi huyện về đích Nông thôn mới trong thời gian tới. Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể nhân dân phối hợp với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để lấy phiếu vừa đảm bảo thời gian tiến độ và chất lượng của phiếu theo quy định. Với sự vào cuộc tích cực của Ban chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới của huyện và sự chung tay vào cuộc của các xã, thị trấn và toàn thể Nhân dân, huyện Thanh Oai phấn đấu năm 2020 sẽ trở thành huyện Nông thôn mới.
Nguyễn Thị Vinh – MTTQ huyện Thanh Oai

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019