Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020

19/01/2021 - 05:32 PM
Sáng 19/01, Đảng uỷ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Phùng Khải Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố. Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đàm Văn Huân và Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Thị Kim Dung chủ trì hội nghị.

Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đàm Văn Huân chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung cho biết năm 2020, Đảng bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tiếp tục đổi mới hoạt động, lãnh đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt các nội dung nhiệm vụ đề ra. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và cán bộ, nhân viên. Tuyên truyền, thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản, các bộ luật mới ban hành. Tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2020 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng. Chủ động xây dựng và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào thi đua yêu nước. Công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng được quan tâm đúng mức. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đề cao, từ đó nâng cao ý thức của cấp ủy, đảng viên gương mẫu đi đầu đến cán bộ, nhân viên.Việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện QCDC; các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được thực hiện tốt, khách quan, công bằng; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cán bộ, công chức. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao.
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Thị Kim Dung phát biểu tại Hội nghị
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ cơ quan, năm 2020, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP đã được nhận Huân chương Lao động Hạng Ba trong công tác phòng, chống dịch covid-19 của Chủ tịch nước; Cờ đơn vị xuất sắc toàn diện của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP phát biểu chỉ đạo
Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Phùng Khải Lợi ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các đồng chí đảng viên trong năm 2020. Bước sang năm 2021, năm diễn Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, thực hiện chủ đề công tác của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, đồng chí yêu cầu Đảng ủy cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng sâu sát, quyết liệt; quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt của Đảng ủy, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, quan tâm công tác nắm tư tưởng, đánh giá đúng tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của Thành phố, cụ thể hóa thành các chương trình, hành động gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan. Tiếp tục quan tâm công tác phát triển đảng viên. Các tổ chức đoàn thể phát huy truyền thống đã duy trì trong nhiều năm, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả…


Tại hội nghị, Đảng uỷ cơ quan đã trao Giấy khen cho 01 chi bộ và 07 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.
                                                                                        Ngọc Mai

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019