Máy khoan GK-250

lượt bình chọn
Bộ máy khoan GK - 250, gắn động cơ Diezel 20 Kw, Kinh Địa, Bắc Kinh, Trung Quốc.
 • Khả năng khoan: Bằng cần 42 được 250m
 • Tốc độ: 230, 390, 1000 v/ phút.
 • Lực nâng lớn của đầu máy: 30 KN.
 • Lực nén lớn của đầu máy: 23 KN
 • Kích thước máy: 1800  x  1150 x 1500mm
 • Động cơ dẫn động máy khoan 20 Kw
 • Trọng lượng máy không ( không động cơ) :780 Kg
 • Khả năng khoan: Bằng cần 42 được 250m
 • Tốc độ: 230, 390, 1000 v/ phút.
 • Lực nâng lớn của đầu máy: 30 KN.
 • Lực nén lớn của đầu máy: 23 KN
 • Kích thước máy: 1800  x  1150 x 1500mm
 • Động cơ dẫn động máy khoan 20 Kw
 • Trọng lượng máy không ( không động cơ) :780 Kg
Bình chọn doanh nghiệp
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020