Dấu ấn trong lòng cử tri và nhân dân Thủ đô

Những cuộc tiếp xúc, thăm hỏi, sẻ chia trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội của Tổng Bí thư, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng cử tri, nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Vị Tổng Tư lệnh trong lòng dân

Thân thiện, cởi mở, chân tình, gần gũi, khiêm tốn là những cảm nhận của cán bộ Mặt trận và nhân dân Thủ đô mỗi lần được gặp gỡ, tiếp xúc với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Cuộc đời thuộc về Đảng, Tổ quốc, nhân dân

Trên cõi nhân gian, ai cũng phải đi qua vòng đời sinh - lão - bệnh - tử. Khi sinh ra, chưa ai biết số mệnh của mình nhưng khi trưởng thành, nhờ có mạch nguồn lịch sử, văn hóa dân tộc, được thụ hưởng giáo dục gia đình, đắm mình trong môi trường đầy thăng trầm lịch sử dân tộc và thế giới, nhờ sự nỗ lực phấn đấu, trải nghiệm, được rèn luyện trong hoạt động chính trị, mà có thể thành danh, định vị vai trò đối với đất nước.

Tình cảm chân thành của người dân Hà Nội dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần đã làm bao trái tim người dân Thủ đô Hà Nội nghẹn ngào. Kính trọng, tiếc thương, quý mến... là những tình cảm chân thành, sâu sắc mà mỗi người dân Thủ đô dành cho Tổng Bí thư, một con người mẫu mực, tận tâm, tận hiến vì Đảng, vì nước, vì dân. Tổng Bí thư đã ra đi, nhưng tinh thần, sự nghiệp của Tổng Bí thư sẽ tiếp tục là niềm tin, động lực để mỗi người dân Thủ đô nguyện noi theo, đóng góp sức mình cho sự phát triển của Thủ đô, đất nước.

Bộ Chính trị quyết định trao Huân chương Sao Vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 18/7, Bộ Chính trị đã có Quyết định trao Huân chương Sao Vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 18-7, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số 10610-CV/VPTW gửi các cơ quan thông tấn, báo, đài và Ban Tuyên giáo Trung ương Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Vị Tổng Tư lệnh trong lòng dân

Thân thiện, cởi mở, chân tình, gần gũi, khiêm tốn là những cảm nhận của cán bộ Mặt trận và nhân dân Thủ đô mỗi lần được gặp gỡ, tiếp xúc với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Cuộc đời thuộc về Đảng, Tổ quốc, nhân dân

Trên cõi nhân gian, ai cũng phải đi qua vòng đời sinh - lão - bệnh - tử. Khi sinh ra, chưa ai biết số mệnh của mình nhưng khi trưởng thành, nhờ có mạch nguồn lịch sử, văn hóa dân tộc, được thụ hưởng giáo dục gia đình, đắm mình trong môi trường đầy thăng trầm lịch sử dân tộc và thế giới, nhờ sự nỗ lực phấn đấu, trải nghiệm, được rèn luyện trong hoạt động chính trị, mà có thể thành danh, định vị vai trò đối với đất nước.

Tình cảm chân thành của người dân Hà Nội dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần đã làm bao trái tim người dân Thủ đô Hà Nội nghẹn ngào. Kính trọng, tiếc thương, quý mến... là những tình cảm chân thành, sâu sắc mà mỗi người dân Thủ đô dành cho Tổng Bí thư, một con người mẫu mực, tận tâm, tận hiến vì Đảng, vì nước, vì dân. Tổng Bí thư đã ra đi, nhưng tinh thần, sự nghiệp của Tổng Bí thư sẽ tiếp tục là niềm tin, động lực để mỗi người dân Thủ đô nguyện noi theo, đóng góp sức mình cho sự phát triển của Thủ đô, đất nước.

Bộ Chính trị quyết định trao Huân chương Sao Vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 18/7, Bộ Chính trị đã có Quyết định trao Huân chương Sao Vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 18-7, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số 10610-CV/VPTW gửi các cơ quan thông tấn, báo, đài và Ban Tuyên giáo Trung ương Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020