Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết

Chiều ngày 7/6/2022, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai đã đến trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo xã Cao Dương năm 2022.

Huyện Quốc Oai hỗ trợ xây nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ

Sáng ngày 07/6/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Luận là hội viên phụ nữ thôn 6 thuộc hộ cận nghèo xã Tân Hòa.

Quận Hà Đông tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2017 - 2022

Sáng ngày 01/7, Ban đoàn kết Công giáo quận Hà Đông tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo nhiệm kỳ 2017 - 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Quận Hà Đông nhiều hoạt động tri ân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7

Thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Quận ủy - UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hà Đông triển khai hàng loạt hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, góp phần động viên, chăm lo đời sống các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn quận.

Huyện Thanh Oai tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2017-2022

Sáng ngày 6/7/2022, Ban đoàn kết Công giáo huyện Thanh Oai đã long trọng tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo nhiệm kỳ 2017 – 2022; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân Thủ đô, kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Ngày 05/7, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Bảy, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân Thủ đô, kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn báo cáo quan trọng này.

Huyện Thanh Oai tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 4/7/2022 HĐND huyện Thanh Oai khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp giữa năm, kỳ họp thứ 7. Tại kỳ họp lần này thực hiện nhiều nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2022, cũng như cả giai đoạn 2021 - 2026, đồng thời cụ thể hoá mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 23 vào thực tiễn cuộc sống.

Huyện Quốc Oai hỗ trợ xây nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ

Sáng ngày 07/6/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Luận là hội viên phụ nữ thôn 6 thuộc hộ cận nghèo xã Tân Hòa.

Quận Hà Đông tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2017 - 2022

Sáng ngày 01/7, Ban đoàn kết Công giáo quận Hà Đông tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo nhiệm kỳ 2017 - 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Quận Hà Đông nhiều hoạt động tri ân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7

Thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Quận ủy - UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hà Đông triển khai hàng loạt hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, góp phần động viên, chăm lo đời sống các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn quận.

Huyện Thanh Oai tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2017-2022

Sáng ngày 6/7/2022, Ban đoàn kết Công giáo huyện Thanh Oai đã long trọng tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo nhiệm kỳ 2017 – 2022; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân Thủ đô, kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Ngày 05/7, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Bảy, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân Thủ đô, kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn báo cáo quan trọng này.

Huyện Thanh Oai tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 4/7/2022 HĐND huyện Thanh Oai khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp giữa năm, kỳ họp thứ 7. Tại kỳ họp lần này thực hiện nhiều nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2022, cũng như cả giai đoạn 2021 - 2026, đồng thời cụ thể hoá mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 23 vào thực tiễn cuộc sống.

Quận Hà Đông nhiều hoạt động tri ân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7

06/07/2022 - 11 lượt xem
Thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Quận ủy - UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hà Đông triển khai hàng loạt hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, góp phần động viên, chăm lo đời sống các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn quận.

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân Thủ đô, kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

05/07/2022 - 31 lượt xem
Ngày 05/7, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Bảy, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân Thủ đô, kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn báo cáo quan trọng này.
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020