Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức hội nghị lần thứ 12 khóa XIX, nhiệm kỳ 2019-2024, để kiện toàn công tác nhân sự.

Chiều 24/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị lần thứ 12 khóa XIX, nhiệm kỳ 2019-2024, để kiện toàn công tác nhân sự.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện trình HĐND huyện khóa XX, tại Kỳ họp thứ 13.

Chiều 28/11/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên tổ chức hội nghị phản biện xã hội Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện trình kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND huyện khóa XX.

Thị xã Sơn Tây: Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ và triển khai nhiệm vụ năm học các nhà trường trên địa bàn thị xã

Từ ngày 24/11-27/11 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ; triển khai nhiệm vụ năm học mới 2023 – 2024 đối với trườngTiểu học Lê Lợi, tiểu học Đường Lâm, THCS Thanh Mỹ và THCS Xuân Khanh trên địa bàn thị xã.

Giữ sức mạnh nội sinh từ khối Đại đoàn kết toàn dân tộc

Đoàn kết là một truyền thống quý báu, là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó, 20 năm qua, Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố phối hợp với UBND Thành phố tiếp tục xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có nhiều đóng góp quan trọng tạo nên những thành tựu và kết quả nổi bật của Thủ đô.

Tạo đột phá từ cách làm mới riêng biệt

Với yêu cầu không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, chất lượng hoạt động, tạo cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết từ cá nhân, gia đình, khu dân cư đến cấp xã, cấp huyện, Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các cấp đã chủ động sáng tạo, đột phá từ cách làm mới riêng biệt trong thực hiện, phát huy “sức mạnh mềm” từ khối đại đoàn kết dân tộc để xây dựng và phát triển Thủ đô.

Huyện Quốc Oai bàn giao nhà Đại đoàn kết

Tiếp tục hưởng ứng các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Sáng 27/11/2023; Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình bà Bùi Thị Ngọc Hòa xã Cấn Hữu.

Công bố và trao Quyết định công nhận chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa

Sáng ngày 27/11, Đồng chí Phạm Anh Tuấn- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội công bố và trao Quyết định công nhận chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện trình HĐND huyện khóa XX, tại Kỳ họp thứ 13.

Chiều 28/11/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên tổ chức hội nghị phản biện xã hội Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện trình kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND huyện khóa XX.

Thị xã Sơn Tây: Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ và triển khai nhiệm vụ năm học các nhà trường trên địa bàn thị xã

Từ ngày 24/11-27/11 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ; triển khai nhiệm vụ năm học mới 2023 – 2024 đối với trườngTiểu học Lê Lợi, tiểu học Đường Lâm, THCS Thanh Mỹ và THCS Xuân Khanh trên địa bàn thị xã.

Giữ sức mạnh nội sinh từ khối Đại đoàn kết toàn dân tộc

Đoàn kết là một truyền thống quý báu, là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó, 20 năm qua, Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố phối hợp với UBND Thành phố tiếp tục xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có nhiều đóng góp quan trọng tạo nên những thành tựu và kết quả nổi bật của Thủ đô.

Tạo đột phá từ cách làm mới riêng biệt

Với yêu cầu không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, chất lượng hoạt động, tạo cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết từ cá nhân, gia đình, khu dân cư đến cấp xã, cấp huyện, Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các cấp đã chủ động sáng tạo, đột phá từ cách làm mới riêng biệt trong thực hiện, phát huy “sức mạnh mềm” từ khối đại đoàn kết dân tộc để xây dựng và phát triển Thủ đô.

Huyện Quốc Oai bàn giao nhà Đại đoàn kết

Tiếp tục hưởng ứng các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Sáng 27/11/2023; Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình bà Bùi Thị Ngọc Hòa xã Cấn Hữu.

Công bố và trao Quyết định công nhận chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa

Sáng ngày 27/11, Đồng chí Phạm Anh Tuấn- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội công bố và trao Quyết định công nhận chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa.

Huyện Phú Xuyên giao ban chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

04/11/2023 - 54 lượt xem
Sáng 03/11, Huyện ủy Phú Xuyên tổ chức hội nghị giao ban chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Nguyễn Văn Cương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Trưởng các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các thành viên Ban chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp huyện Phú Xuyên, nhiệm kỳ 2024-2029; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020