Nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội đối với quy trình lập pháp và giám sát việc thực hiện pháp luật
23/08/2022 - 143 lượt xem
Ngày 14/10/2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 19-KL/TW về Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ "phát huy vai trò của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội đối với quy trình lập pháp và giám sát việc thực hiện pháp luật"
Chi tiết
Quận Long Biên tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến, phản biện xã hội vào Dự thảo báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022
25/06/2022 - 134 lượt xem
Chiều ngày 24/6/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên về tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến, phản biện xã hội vào Dự thảo báo cáo thực hiện các chỉ tiêu KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Chi tiết
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát phản biện xã hội
23/06/2022 - 125 lượt xem
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện Thanh Trì đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức 30 hội nghị tuyên truyền phổ biến về Luật nghĩa vụ quân sự, Luật đất đai, luật bảo hiểm và phòng chống dịch bệnh.
Chi tiết
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm 6 tháng cuối năm 2022
22/06/2022 - 131 lượt xem
​Sáng ngày 22/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Chi tiết
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị tham gia đóng góp ý kiến và phản biện xã hội năm 2022
22/06/2022 - 145 lượt xem
Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Kế hoạch số 05/KH-MTTQ-BTT ngày 08/02/2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2022,
Chi tiết
Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội năm học 2022 - 2023
20/06/2022 - 129 lượt xem
Sáng 20/6/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội năm học 2022 - 2023.
Chi tiết
Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tham gia đóng góp ý kiến và phản biện xã hội về Dự thảo “Báo cáo công tác đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn quận Đống Đa (từ 2017 đến nay) của UBND quận Đống Đa”.
20/06/2022 - 138 lượt xem
Sáng ngày 17/06/2022, tại phòng họp tầng 2 trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Quận, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tham gia đóng góp ý kiến và phản biện xã hội về Dự thảo “Báo cáo công tác đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn quận Đống Đa (từ 2017 đến nay) của UBND quận Đống Đa”.
Chi tiết
Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội
15/06/2022 - 128 lượt xem
Sáng 15/6/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội.
Chi tiết
Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030
14/06/2022 - 137 lượt xem
Sáng 14/6/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030.
Chi tiết
Gia Lâm phổ biến một số văn bản mới về nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng
06/06/2022 - 132 lượt xem
Sáng ngày 06/6/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Huyện tổ chức Hội nghị phổ biến một số văn bản mới về nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ).
Chi tiết
Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của UBND Quận.
06/06/2022 - 160 lượt xem
Ngày 02/6/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo “Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022” của UBND Quận trình tại kỳ họp lần thứ 4 HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chi tiết
Quận Long Biên phản biện xã hội vào Dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030, tầm nhìn đến 2045”
21/05/2022 - 131 lượt xem
Chiều ngày 20/5/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến, phản biện xã hội vào Dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030, tầm nhìn đến 2045”
Chi tiết
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm lấy ý kiến cộng đồng vào dự án nâng cấp tuyến đường vận tải thủy sông Đuống
06/05/2022 - 162 lượt xem
Chiều ngày 05/5/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng đối với Dự án nâng cấp tuyến đường vận tải thủy sông Đuống.
Chi tiết
Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng đối với dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu đường sắt Đuống)
04/05/2022 - 138 lượt xem
Thực hiện công văn số 1732/MTTQ – BTT, ngày 28/04/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội về phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng đối với dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu đường sắt Đuống). Chiều ngày 04/05/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng đối với dự án.
Chi tiết
Hội nghị đóng góp ý kiến, phản biện xã hội vào Dự thảo đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, quản lý, diều hành, hướng tới chuyển đổi số quận Long Biên giai đoạn 2022 – 2026
23/04/2022 - 128 lượt xem
Chiều ngày 22/5/2022, thực hiện chương trình công tác MTTQ năm 2022, Kế hoạch số 37/KH-MTTQ-BTT ngày 15/4/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến, phản biện xã hội vào Dự thảo đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, quản lý, diều hành, hướng tới chuyển đổi số quận Long Biên giai đoạn 2022 – 2026.
Chi tiết
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020