90 năm - Những mốc son chói lọi

02/02/2020 - 08:53 PM
Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta. Trong suốt 90 năm qua, Đảng ta đã ghi dấu những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc.

 

 

Các tin tức khác

Khi Hà Nội ta có Đảng

17/03/2020 - 630 lượt xem

Mềm hóa những vấn đề gai góc

24/02/2020 - 2.727 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018