Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Hoài Đức hiệp thương chọn người ứng cử hội thẩm nhân dân của tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021

09/06/2016 - 04:02 PM

Căn cứ vào hướng dẫn liên tịch số 19/HDLT-MTTQ-TAND ngày 13/5/2016 của Ủy ban MTTQ Việt Nam-Toà án nhân dân TP Hà Nội về việc chuẩn bị nhân sự giới thiệu để HĐND huyện bầu Hội thẩm Toà án nhân dân huyện (HTTAND) nhiệm kỳ 2016 – 2021, ngày 6/6/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Hoài Đức họp hội nghị liên tịch với Chánh án Toà án nhân dân (TAND) huyện để thống nhất số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó tại Hội nghị đã thống nhất, lập danh sách để HĐND huyện bầu là 15 người, trong danh sách có 12 người nhiệm kỳ 2011 - 2016 tái cử, tổng danh sách có 7 nam, 8 nữ, đại biểu các cơ quan đoàn thể là 6, đại biểu thuộc ngành xã, huyện là 5, cán bộ, chuyên viên nghỉ hưu là 4. Trong danh sách thống nhất số người ứng cử hội thẩm nhân dân có trình độ: thạc sỹ là 1 người, đại học là 9 người, cao đẳng 1 người, trung cấp 1 người, sơ cấp 2 người, danh sách giới thiệu mới tham gia lần đầu là 3 người.

Ngày 10/6/2016, HĐND huyện Hoài Đức kỳ hiệp thứ nhất Khoá XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ khai mạc theo luật “Tổ chức chính địa phương”, HĐND huyện kỳ họp này tập trung cho công tác bầu cử các chức danh lãnh đạo của HĐND, UBND, các ban của HĐND, các Uỷ viên UBND. Uỷ ban MTTQ huyện báo cáo để HĐND xem xét bầu 15 thành viên HTTAND đã thống nhất qua hội nghị hiệp thương ngày 6/6/2016 với Chánh án TAND huyện.

 

                                                       Phạm Sỹ Đạt - Ủy ban MTTQ huyện Hoài Đức

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”