Cụm thi đua số 3 Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

17/07/2020 - 05:23 PM
Sáng 16/7/2020, tại huyện Gia Lâm, Cụm thi đua số 3 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội gồm 05 đơn vị: Huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Mê Linh, Sóc Sơn tổ chức triển sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội - Phụ trách cụm thi đua số 3 dự và chủ trì hội nghị.
6 tháng đầu năm, MTTQ từ huyện đến cơ sở của Cụm thi đua số 3 đã chủ động, tích cực tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm 2020; chủ động phối hợp với HĐND- UBND cùng cấp và các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực đã hoàn thành tốt các chương trình công tác đề ra. Quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp , đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội với 2.856 số ca hỏa táng.
 
 Tích cực chăm lo các gia đình chính sách, các hộ nghèo, trong 6 tháng đầu năm đã tặng trên 4.200 suất quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đối tượng đặc biệt khó khăn với trị giá trên 1,8 tỷ đồng. Công tác phối hợp giữa MTTQ với các đoàn thể và các tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng, thực hiện tổ công tác Thành tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng.
Đồng chí Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị 
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đề nghị Cụm thi đua số 3 cần tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ đã ký kết đầu năm, đồng thời giải quyết những vấn đề tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; thực hiện tốt hoạt động giám sát và phản biện xã hội, phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn Huyện./.
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019