Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

17/08/2020 - 11:15 AM
        Trong 02 ngày 15, 16/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ XXI với 264 đảng viên tham dự đại diện cho 20.348 đại biểu trong toàn Đảng bộ Quận đã thành công tốt đẹp.
       Dự Đại hội có các đồng chí: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Thiếu tướng - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Nguyễn Quốc Duyệt; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản; đại diện Đoàn công tác số 6 của Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã…
 
Các đồng chí Lãnh đạo Thành phố dự và chỉ đạo Đại hội
       Đại hội đề ra sáu nhiệm vụ trong tâm: (1) Tiếp tục đổi mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương và Thành uỷ; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Quận thực sự trong sạch, vững mạnh. (2) Phát huy các tiềm năng, thế mạnh của Quận, đẩy mạnh phát triển kinh tế đô thị, tạo nguồn thu ngân sách ổn định, bền vững; nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn thu trên địa bàn. (3) Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị, đất đai gắn với bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường. (4) Đẩy mạnh cải cách hành chính, mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử và thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. (5) Tiếp tục chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội. Chú trọng đầu tư, phát triển nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Quận. (6) Tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn, tệ nạn xã hội trên địa bàn Quận; tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề nổi cộm, phức tạp ngay tại cơ sở.
      Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đã ghi nhận, biểu dương các kết quả mà Đảng bộ quận Hà Đông đã đạt được đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố cũng chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề nghị các đại biểu cần phân tích sâu sắc từng vấn đề, tìm ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, để từ đó đề ra những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cao để quận Hà Đông phát triển nhanh, toàn diện và bền vững hơn.
      Đại hội xác định hai khâu đột phá: (1) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác quản lý cán bộ trong hệ thống chính trị Quận; tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Quận. (2) Tăng cường công tác quản lý đô thị, trọng tâm là quản lý trật tự xây dựng, trật tự công cộng, các khu chung cư và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.
      Tại Đại hội đã thống nhất cao một số chỉ tiêu chủ yếu: (1) Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của một số ngành chủ yếu (giá so sánh năm 2010) giai đoạn 2020-2025 là 12,72%, trong đó: Dịch vụ: 16,24%. Công nghiệp - xây dựng: 8,98%. Nông nghiệp - thủy sản: 0,5%. (2) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2020-2025 bình quân tăng 8-10%/năm (không kể thu tiền sử dụng đất). (3) Chi ngân sách đúng quy định pháp luật; bảo đảm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Quận. (4) Duy trì tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên đến năm 2025 là 1,01%. Giảm tỷ suất sinh thô đến năm 2025 còn 11,7‰. (5) Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đến năm 2025 còn 5,0%. (6) Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đến năm 2025 là 6,5%. (7) Duy trì tỷ lệ phường đạt chuẩn quốc gia về y tế theo tiêu chí mới là 100%. (8) Phấn đấu trên địa bàn Quận không có hộ nghèo mới phát sinh; giảm tỷ lệ hộ cận nghèo đến năm 2025 còn 0,3%. (9) Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa là 92%. (10) Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận danh hiệu Tổ dân phố văn hóa là 78%. (11) Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm là 12 trường. (12) Tỷ lệ dân số được dùng nước sạch là 100%.(13) Tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày là 100%.(14) Kết nạp đảng viên bình quân hàng năm: Từ 255 đảng viên trở lên. (15) Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt từ 80% trở lên. Không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. (16) Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt từ 80% trở lên. (17) Tỷ lệ Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp quận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 100%, trong đó từ 20% trở lên đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. (18) Tỷ lệ các cơ quan trực thuộc Quận hàng năm đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến (cấp cơ sở) từ 65% - 70%.
Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hà Đông khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội
    Trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ quận Hà Đông nhiệm kỳ mới gồm 41 đồng chí và bỏ phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư Quận ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Nguyễn Thanh Xuân. Thực hiện đúng quy chế bầu cử trong Đảng, Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất Đảng bộ Quận khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ khóa XXI; bầu Bí thư Quận ủy, Phó Bí thư Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy. Kết quả: Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Quận ủy; đ/c Nguyễn Văn Trường và đ/c Cấn Thị Việt Hà được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy; đ/c Đoàn Thị Thu Hà được bầu là Chủ nhiệm UBKT Quận ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội bầu 15 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ quận Hà Đông đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2020 - 2025./.
Ủy ban MTTQ quận Hà Đông

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019