Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công rực rỡ

25/06/2020 - 08:50 AM

Sau 3 ngày (22,23,24.6) làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” đã thành công rực rỡ.

Tới dự chúc mừng Đại hội có đồng chí Phạm Quang Nghị - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội;  đồng chí Nguyễn Công Soái - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội;  đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn;  đồng chí Nguyễn Lan Hương– UVBTV Thành ủy – Chủ tịch UBMTTQ Thành phố HN;  đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc TP. Tham dự đại hội còn có 269 đại biểu chính thức, đại diện cho 11.154 đảng viên  toàn Đảng bộ huyện Thanh Trì.

Đoàn chủ tịch Đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Thanh Trì tiếp tục triển khai các giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát triển kinh tế phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao, bền vững; đảm bảo khả năng tự cân đối thu, chi ngân sách. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng hướng thương mại, dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng văn hóa xã hội theo hướng đô thị, hiện đại, đồng bộ. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Huyện thành Quận vào năm 2025 theo hướng giàu đẹp, văn minh. Đại hội cũng đề ra 18 chỉ tiêu cụ thể; Xác định 5 nhóm nhiệm chủ yếu; 3 khâu đột phá sát với tình hình thực tế địa phương.

Đồng chí Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn chúc mừng, biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Trì đạt được trên nhiều lĩnh vực trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cho rằng, những thành tựu đạt được trên chính là kết quả của sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên của toàn hệ thống chính trị và nhân dân huyện nhà. Thành quả ấy ngày càng tạo vị thế mới, tiền đề mới cho huyện để tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Về định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị, Đảng bộ huyện Thanh Trì cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; lấy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các nghị quyết của Trung ương làm nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng.

Xác định rõ tiềm năng lợi thế của huyện, từ đó định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; gắn phát triển kinh tế với quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng Huyện Thanh Trì phát triển thành Quận trong thời gian tới.

Tại Đại hội, đồng chí cũng đề nghị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trí tuệ, có sức quy tụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có khả năng đóng góp vào sự lãnh đạo của cấp ủy để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ tới; những đồng chí được bầu vào Đoàn đại biểu của Đảng bộ huyện dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII phải là những đảng viên tiêu biểu của Đảng bộ, có thể tham gia vào các công việc của Đại hội và góp phần vào thành công của Đại hội XVII Đảng bộ thành phố. Việc bầu cử phải thực hiện đúng quy trình, thủ tục, bảo đảm chính xác, khách quan.

Với tiềm năng, lợi thế và những thành tựu đã đạt được; với truyền thống Thanh Trì anh hùng, đoàn kết, sáng tạo, đồng chí Phó bí thư Thành ủy tin tưởng Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Trì sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu, bầu BCH Đảng bộ huyện khóa mới

Kết quả, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí; đồng thời bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội. Với số phiếu đạt 98,14%, đồng chí Lê Tiến Nhật tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu 10 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Tại phiên thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV đã bầu 12 đồng chí vào Ban thường vụ Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Việt Phương và đồng chí Nguyễn Tiến Cường tái cử chức danh Phó Bí thư Huyện ủy; Bầu 7 đồng chí vào Uỷ ban Kiểm tra huyện ủy, đồng chí Lã Văn Huy được bầu làm Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Huyện ủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đồng chí Lê Tiến Nhật phát biểu bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Lê Tiến Nhật thay mặt các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện khoá mới kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân huyện nhà tiếp tục đoàn kết nhất trí, chung sức, đồng lòng cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ra sức thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, lập nhiều thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phát huy kết quả tốt đẹp của Đại hội, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội thực sự đi vào cuộc sống; Đại hội yêu cầu các cấp uỷ và tổ chức Đảng trực thuộc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Đại hội đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, cần tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp, tạo ra sự bứt phá mới về các mặt kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đáp ứng sự mong đợi và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, tạo đà đưa huyện phát triển thành Quận nhanh và bền vững./.

Thanh Hồng 


Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019