Đại hội Đảng bộ quận cầu Giấy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công rực rỡ

10/07/2020 - 10:20 AM
Sau 3 ngày (8,9,10/7) với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương – Trí tuệ - Đổi mới ” đã thành công rực rỡ.
D Đại hội có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Văn Phong – UVTV, Trưởng ban Tuyên Giáo Thành ủy Hà Nội, Tổ trưởng tổ công tác chỉ đạo Đại hội; đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc TP và 206 đại biểu chính thức, đại diện cho 18.830 đảng viên toàn Đảng bộ quận.
Đoàn đại biểu MTTQ và các đoàn thể quận Cầu Giấy chúc mừng Đại hội
Trong nhiệm kỳ vừa qua, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển quận trong tình hình mới, Ban chấp hành Đảng bộ quận đã luôn chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thống nhất, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức và đã đạt được những thành tựu kết quả quan trọng, toàn diện trên mọi lĩnh vực công tác. Vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và Quận ủy; trọng tâm là cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả 05 chương trình công tác toàn khóa, 03 khâu đột phá đã xác định, tạo bước chuyển biến mới trên các lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ quận. Kinh tế tiếp tục phát triển và tăng trưởng bền vững; công tác đầu tư xây dựng, quản lý, phát triển đô thị, bảo vệ môi trường được chú trọng và có chuyển biến tích cực; văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ tiếp tục phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác quốc phòng và quân sự địa phương được củng cố, tăng cường; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động của bộ máy chính quyền được nâng cao; công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, trách nhiệm trong công việc và trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý, công chức, viên chức nhất là trách nhiệm người đứng đầu được nâng cao, đã tạo được lòng tin của Nhân dân; Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng; phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, Chính quyền, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội luôn đổi mới, sáng tạo.
Phát biểu tại đại hội, - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng, biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân quận Cầu Giấy đạt được trên nhiều lĩnh vực trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cho rằng, những thành tựu đạt được trên chính là kết quả của sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên của toàn hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn quận. Thành quả ấy ngày càng tạo vị thế mới, tiền đề mới cho quận để tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển trong nhiệm kỳ tiếp theo. Về định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị, Đảng bộ quận cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; lấy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các nghị quyết của Trung ương làm nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Xác định rõ tiềm năng lợi thế của quận, từ đó định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Tiếp tục quan tâm tổ chức, lãnh đạo các tổ chức chính trị thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế. Quan tâm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế quận.
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng,  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại Đại hội
Tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trí tuệ, có sức quy tụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có khả năng đóng góp vào sự lãnh đạo của cấp ủy để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ tới; những đồng chí được bầu vào Đoàn đại biểu của Đảng bộ quận dự Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII phải là những đảng viên tiêu biểu của Đảng bộ, có thể tham gia vào các công việc của Đại hội và góp phần vào thành công của Đại hội XVII Đảng bộ thành phố. Việc bầu cử phải thực hiện đúng quy trình, thủ tục, bảo đảm chính xác, khách quan. Với tiềm năng, lợi thế và những thành tựu đã đạt được, đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng Đảng bộ và nhân dân quận Cầu Giấy sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 37 đồng chí; đồng thời bầu trực tiếp Bí thư Quận ủy tại Đại hội. Với số phiếu đạt 98,54%, đồng chí Trần Thị Phương Hoa tái đắc cử chức danh Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu 14 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.
Bế mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Quận ủy nhấn mạnh phát huy kết quả tốt đẹp của Đại hội, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội thực sự đi vào cuộc sống; Đại hội yêu cầu các cấp uỷ và tổ chức Đảng trực thuộc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Đại hội đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, cần tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp, tạo ra sự bứt phá mới về các mặt kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đáp ứng sự mong đợi và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục xây dựng quận Cầu Giấy giàu đẹp, văn minh, hiện đại./.
Ủy ban MTTQ Quận Cầu Giấy

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019