Gia Lâm tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ 5

15/10/2020 - 04:17 PM
Sáng ngày 15/10/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải – UVTT, Trưởng Ban Tuyên giáo và Đối ngoại, Nguyễn Tri Phương – UVBTT, Trưởng Ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Đặng Thị Huyền- Phó Bí thư Huyện uỷ.
Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch liên tịch tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2020.
Theo đó Chương trình hành động nhằm cụ thể hoá những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành chương trình, kế hoạch thực hiện trong hệ thống MTTQ từ huyện tới cơ sở, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu qủa công tác MTTQ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về 06 định hướng phát triển, 02 khâu đột phá, 04 nhóm chỉ tiêu, 08 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII.
Hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm khóa XXI đối với ông Hoàng Anh Tú
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Việt - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ từ huyện tới cơ sở cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; phát huy tinh thần dân chủ thể hiện trách nhiệm của người cán bộ mặt trận, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội đặc biệt là nâng cao chất lượng các phong trào thi đua góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.
Các đại biểu tặng hoa chia tay các đồng chí  thôi tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2019-2024
Tại hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương cử bổ sung 5 ông bà ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2019- 2024; hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm khóa XXI, nhiệm kỳ 2019- 2024 đối với đồng chí Hoàng Anh Tú- UVTV Huyện ủy, Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện với tỷ lệ tín nhiệm cao. Đồng thời chia tay các đồng chí thôi tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2019-2024./.
 
Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020