CÁN BỘ, NHÂN DÂN THỦ ĐÔ TÍCH CỰC THAM GIA THỰC HIỆN " NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ" VÀ " NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG MẶT TRẬN THÀNH PHỐ HÀ NỘI"

Giới thiệu chung

Giai đoạn 1996-2000: Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tiến mạnh sang thế kỷ XXI
Hà Nội, 12/05/2010

Năm 1996 là năm tiến hành Đại hội lần thứ VIII của Đảng tại Thủ đô. Đại hội đã tổng kết 10 năm đổi mới và khẳng định đất nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, nhưng còn...


Xem tiếp
GĐ 1986-1996: MTTQ thành phố Hà Nội trong thời kỳ thủ đô bước vào thực hiện đường lối mới của Đảng
Hà Nội, 12/05/2010

ừ cuối những năm 70 đầu 80 trở đi, cũng như cả nước Hà nội ở trong tình hình khó khăn phức tạp chưa từng có: kinh tế phát triển chậm, năng suất, chất lượng, hiệu quả đều thấp; dân...


Xem tiếp
GĐ 1975-1985: MTTQ thành phố Hà Nội trong thời kỳ cả nước bước vào chặng đầu thời kỳ đi lên CNXH
Hà Nội, 12/05/2010

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc toàn thắng, cả nước cùng bước vào thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa. Thủ đô Hà Nội có nhiệm vụ cơ bản là đẩy mạnh cuộc cách mạng...


Xem tiếp
Giai đoạn 1965-1975: Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội với nhiệm vụ xây dựng CNXH trong chiến tranh
Hà Nội, 12/05/2010

Từ năm 1965 nhân dân Hà Nội phải xây dựng Thủ đô trong điều kiện miền Bắc có chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, nhất là từ giữa năm 1966 đế quốc Mỹ trực tiếp đánh phá Hà Nội bằng...


Xem tiếp
GĐ 1961-1965: Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội vận động nhân dân thủ đô xây dựng cơ sở vật chất
Hà Nội, 12/05/2010

Năm 1960, kế hoạch ba năm kết thúc thắng lợi đã để miền Bắc bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, lấy xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật làm trọng tâm, đồng thời tiếp...


Xem tiếp
Giai đoạn 1958-1960: Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội tham gia cải tạo xã hội chủ nghĩa
Hà Nội, 12/05/2010

Năm 1958, miền Bắc bắt đầu thực hiện kế hoạch dài hạn đầu tiên nhằm cải tạo xã hội chủ nghĩa các thành phần kinh tế và bước đầu phát triển kinh tế, văn hoá. Quán triệt nhiệm vụ kế...


Xem tiếp
Giai đoạn 1954-1957: Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội tham gia tiếp quản và phục hồi kinh tế thủ đô
Hà Nội, 12/05/2010

Sau chín năm kháng chiến oanh liệt của dân tộc chống cuộc xâm lăng của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. Ngày 10 tháng 10 năm1954, Thủ đô thân yêu...


Xem tiếp
Liên kết website

Cơ quan Đảng, Nhà nước

Các trường Đại học, Cao đẳng

Cơ quan Báo chí

Các website khác

Số lượt truy cập
Đang online: 357
Hôm qua: 39,051
Tất cả: 26,845,110