Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2020 tại thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh

20/03/2020 - 03:43 PM
Sáng ngày 20/3/2020, tại Hội trường UBND thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, đã diễn ra Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2020, bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở tại thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh. Dự hội nghị có các đồng chí: Chu Thị Hậu – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;  Nguyễn Văn Quang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn; Ngô Văn Súy – Chủ tịch UBND thị trấn; Nguyễn Thị Thủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ngành, đoàn thể thị trấn; các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố và đại biểu tiêu biểu các tầng lớp nhân dân.
Tại hội nghị, ông Ngô Văn Súy – Chủ tịch UBND thị trấn thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu Nhân dân năm 2019 và bàn các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện năm 2020, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong cộng đồng dân cư, tham gia bàn bạc, thực hiện quy định về nếp sống văn hóa, hành vi ứng xử văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội… xây dựng khu dân cư lành mạnh phát triển toàn diện bền vững. Huy động tiềm năng, trí tuệ của nhân dân tại cộng đồng dân cư phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền cơ sở giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh, xây dựng tình đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, đẩy mạnh phong trào tự quản, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Các ý kiến tham gia đóng góp bàn các giải pháp đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, hành vi ứng xử văn hoá, giữ gìn trật tự đô thị, bàn biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ, giảm nghèo bền vững tại địa phương, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa gắn với mục tiêu xây dựng và giữ vững danh hiệu thị trấn đô thị văn minh. Hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do chính quyền và MTTQ các cấp phát động, đăng ký các mô hình công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu oàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tuyên truyền vận động nhân dân chủ động tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19.
 Các đơn vị tổ dân phố ký giao ước thi đua thực hiện nêp sống văn hóa năm 2020.
Đồng chí Nguyễn Văn Quang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn phát biểu chỉ đạo, đánh giá cao Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2020 đã bảo đảm tính thiết thực, thực sự phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư, khai thác tiềm năng trí tuệ của nhân dân, tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, xây dựng khối đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, giữ vững và nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí phát triển kinh tế - xã hội góp phần xây dựng thị trấn Chi Đông ngày càng giàu đẹp văn minh.
Tại hội nghị, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Chi Đông tổ chức phát động và ký giao ước thi đua thực hiện nếp sống văn hóa giữa các tổ dân phố trên địa bàn thị trấn.
 
                                                              Lê Đình Khoát

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019