Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội

19/06/2020 - 11:07 AM
Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-MTTQ-BTT ngày 29/5/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên về tổ chức lấy ý kiến của Mặt trận Tổ quốc góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội, sáng ngày 19/6/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị lấy ý kiến của Mặt trận Tổ quốc góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội.
Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận qua các thời kỳ, thành viên Ban tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Văn hóa - Xã hội của MTTQ quận, đại diện tiểu ban văn kiện Đại hội đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV
Tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận báo cáo tiến độ chỉ đạo xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV qua 7 bước từ tháng 9/2019 đến nay, bước 8 tiểu ban văn kiện hoàn thiện trong thời gia tới và văn bản gợi ý thảo luận dự thảo văn kiện
Đã có 07 ý kiến của MTTQ các phường, các thành viên của MTTQ, ban tư vấn của MTTQ quận và 05 ý kiến bằng văn bản. Cơ bản các đại biểu nhất trí với dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV. Về ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội MTTQ các phường, các tổ chức thành viên bằng văn bản chuyển về MTTQ quận để tổng hợp báo cáo.
 
Ngô Thanh Xuân
 
         
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019