Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác Dư luận xã hội năm 2020

23/10/2020 - 02:46 PM
Sáng ngày 23/10, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác nắm bắt, phản ánh, tổng hợp dư luận xã hội và tình hình nhân dân của MTTQ Việt Nam. Tham gia hội nghị có gần 1.500 đại biểu tại các điểm cầu. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP chủ trì tại điểm cầu Hà Nội; cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã, các cộng tác viên dư luận xã hội cấp thành phố, quận, huyện của MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.
 
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP chủ trì tại điểm cầu Hà Nội
Nghiên cứu dư luận xã hội là công việc quan trọng và cần thiết nhằm nắm bắt, tập hợp kịp thời, sát thực tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của nhân dân về những vấn đề, sự kiện có tính thời sự, đặc biệt với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đây là khâu quan trọng và cần thiết trong việc xây dựng và ban hành, tổ chức, đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp đã làm tốt công tác “nói cho dân nghe” và “nghe dân nói”, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận và đề xuất các giải pháp giúp cấp ủy, chính quyền đề ra những quyết sách đúng đắn, đồng thời hình thành những luồng dư luận tích cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Hội nghị đã được nghe đồng chí Đỗ Thị Thanh Hà - Viện trưởng Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin về công tác nắm bắt, phản ánh, tổng hợp dư luận xã hội và tình hình nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Qua đó, góp phần bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác dư luận xã hội cho đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận các cấp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, từ đó áp dụng vào thực tiễn, tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác định hướng dư luận, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội, thúc đẩy tăng cường kinh tế – xã hội của địa phương.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam định hướng, lưu ý một số nội dung chính Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần triển khai thực hiện trong thời gian tới: đó là công tác rà soát, triển khai các văn bản về nắm bắt dư luận xã hội của Trung ương; công tác kiện toàn cộng tác viên dư luận xã hội các cấp; công tác ứng dụng khoa học công nghệ; công tác theo dõi, nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân…
                                                                                                       Ngọc Mai

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019