Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn chuyên đề dân chủ, pháp luật 2020

10/07/2020 - 03:21 PM
Ngày 10/7, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn chuyên đề dân chủ, pháp luật năm 2020 cho cán bộ lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội các cấp tại 63 tỉnh, thành trong cả nước.
Hội nghị quán triệt 5 chuyên đề.
Tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Đàm Văn Huân, Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Ban Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; các tổ chức chính trị - xã hội và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 30 quận, huyện, thị xã.
Các đại biểu được nghe quán triệt 5 chuyên đề gồm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân chủ, pháp luật trong giai đoạn hiện nay; công tác tham gia xây dựng pháp luật và thực hiện phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; công tác giám sát của MTTQ; MTTQ Việt Nam với việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; MTTQ Việt Nam với công tác phòng chống tham nhũng.
Năm 2020, là năm đầu tiên thực hiện Chương trình 3 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX MTTQ Việt Nam. Chủ đề của nhiệm kỳ 2019-2024 là “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vì dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng, văn mình”. Vì vậy, trọng tâm của tập huấn công tác dân chủ pháp luật năm 2020 nhằm triển khai thực hiện tốt công tác nhiệm kỳ 2019-2024 của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chào mừng các kỷ niệm lớn trong năm 2020.
Đây là những nhiệm vụ xuyên suốt của Mặt trận các cấp trong quá trình công tác; phát huy vai trò và sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, đảng viên. Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi kinh nghiệm của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, TP về các nội dung liên quan đến công tác Dân chủ pháp luật. Buổi tập huấn đã bổ sung nhiều kiến thức quan trọng, bổ ích, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận thời gian tới./.
 
Nguyễn Thị Thanh Vân

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019