Hội nghị Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2024; sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

05/07/2019 - 06:12 PM
Sáng ngày 04/7/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị  Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2024; sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mê Linh; Hoàng Văn Tân - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;  Hoàng Anh Tuấn - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lê Văn Khương – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các vị đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy; các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Tuấn - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện thông báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 của huyện; đồng chí Chu Thị Hậu – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, báo cáo nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2019, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện nhìn chung ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; điều hành, quản lý của Nhà nước và chính quyền các cấp; Nhân dân đánh giá cao sự quan tâm của Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong việc chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công và người nghèo; tổ chức cho Nhân dân vui Tết, đón xuân Kỷ Hợi năm 2019 an toàn và tiết kiệm; phấn khởi trước những thành tựu đạt được về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước; công tác phòng chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước đang thực hiện rất quyết liệt; việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng được thường xuyên quan tâm; công tác cải cách thủ tục hành chính; đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế để hoạt động hiệu lực, hiệu quả được chú trọng. Tuy nhiên, Nhân dân còn băn khoăn, lo lắng về dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trên toàn huyện gây thiệt hại lớn về kinh tế, đề nghị các cơ quan chức năng sớm có kế hoạch, phương pháp để nhân dân bị ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi có thể tái đàn sản xuất hoặc chuyển đổi mô hình chăn nuôi đảm bảo ổn định đời sống. 
Đồng chí Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mê Linh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
 
Trên cơ sở chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh năm 2019. Trong 6 tháng qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân trong huyện thực hiện tốt Nghị quyết XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XVI  Đảng bộ Thành phố; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X; thực hiện 8 Chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá của TP. Tuyên truyền Chỉ thị 05 - CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024 trên địa bàn huyện hướng tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII, tổng số buổi tuyên truyền 15 buổi, số lượt người tham gia 2.800 người; số buổi tuyên truyền của MTTQ các xã, thị trấn là 180 buổi, số lượt người tham dự 27.000 người. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", tổ chức 01 Hội chợ Hoa, cây cảnh Mê Linh và hàng Việt Nam Xuân Kỷ Hợi từ ngày 28/1 đến ngày 4/02/2019, đã thu hút được trên 13 nghìn khách tham quan và mua sắm; doanh thu ước đạt trên 4 tỷ đồng; tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” vào tháng 5/2019, tặng Giấy khen cho 14 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc. Quỹ “Vì người nghèo” huyện tặng 720 suất quà nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi, mỗi suất trị giá từ 300.000đ đến 500.000đ. Cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”  đạt 725.091.000 đồng. Vận động toàn dân thực hiện “Tang văn minh tiến bộ”  trên địa bàn huyện có 247 ca hỏa táng 457 người qua đời, đạt tỷ lệ 54,05%. Triển khai giám sát độc lập tại 3 đơn vị Tiến Thắng, Tam Đồng, Mê Linh về thực hiện Nghị Quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành TW Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tổ chức 2 hội nghị phản biện xã hội với nội dung:  Phản biện dự thảo Đề án “Nâng cao hiệu quả thoát nghèo bền vững huyện Mê Linh giai đoạn 2019- 2020”; dự thảo Đề án “ Nâng cao chất lượng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn  2019 – 2020 và đến năm 2025”. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 được diễn ra trong 2 ngày (24 và 25/4/2019), Đại hội bầu ra được 61 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, 5 vị Ủy viên Ban Thường trực, trong đó 1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và 2 Ủy viên Thường trực với cơ cấu, thành phần đúng quy định… 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục tăng cường giáo dục pháp luật cho người dân bằng nhiều hình thức; tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân; qua đó khơi dậy tiềm năng trong Nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đồng thời phát huy dân chủ và vai trò phản biện xã hội một cách khoa học. Rà soát các nhiệm vụ đã thực hiện, quyết tâm xây dựng chủ đề cho từng MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên trong 6 tháng cuối năm gắn với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp; sơ kết các mô hình sản xuất nông nghiệp tại các cơ sở, qua đó MTTQ và các tổ chức thành viên kịp thời phát hiện, báo cáo cấp ủy, chính quyền các cấp để quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ với tâm tư, khát vọng sáng tạo của Nhân dân.
Liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy trong công tác lãnh đạo thực hiện xây dựng hệ thống chính trị xã hội vững mạnh; đặt ra chủ đề, hoạt động trong năm 2020, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.           
Hội nghị đã tiến hành xin ý kiến vào dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024; bổ sung quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024 các năm tiếp theo.
                                                                       Lê Đình Khoát

Các tin tức khác

Mềm hóa những vấn đề gai góc

24/02/2020 - 2.507 lượt xem

Mãi là mùa xuân của dân tộc

03/02/2020 - 1.739 lượt xem

90 năm - Những mốc son chói lọi

02/02/2020 - 2.448 lượt xem

Đất nước đổi mới toàn diện

02/02/2020 - 3.753 lượt xem

Tuổi 90 của một đảng cầm quyền

31/01/2020 - 312 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018