Huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

18/09/2018 - 03:56 PM
       Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-MTTQ-BTT ngày 11/7/2018 của Ban Thường trực Ủy ban  MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về việc tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai đến Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; đề nghị MTTQ các xã, thị trấn báo cáo với cấp ủy xin ý kiến chỉ đạo để tổ chức các hội nghị sơ, tổng kết theo kế hoạch đề ra.

Toàn cảnh hội nghị
         Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham mưu với Thường trực Huyện ủy ban hành công văn chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn tăng cường công tác chỉ đạo đối với MTTQ các xã, thị trấn; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên, Ủy viên UBND phụ trách xã về dự và chỉ đạo hội nghị.
          Tính đến hết ngày 17/9/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hướng dẫn 100% các xã, thị trấn tổ chức xong Hội nghị tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong đó, có 13 xã, thị trấn tổ chức hội nghị tổng kết, 03 xã tổ chức Hội nghị xin ý kiến của lãnh đạo và góp ý của các tổ chức thành viên, các ban công tác Mặt trận. Qua các hội nghị ở xã, thị trấn đã có 1.862 đại biểu dự với 81 lượt ý kiến phát biểu đóng góp và kiến nghị.
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị
         Nhìn chung các ý kiến phát biểu đều được chuẩn bị chu đáo, thẳng thắn và góp ý xây dựng; nhiều ý kiến tâm huyết, bàn và đề xuất các biện pháp cụ thể gắn với tình hình thực tế ở xã, thị trấn, ở khu dân cư để tiếp tục tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư cũng như triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong thời gian tới và những năm tiếp theo ngày càng tốt hơn, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia Ngày hội.
         Hội nghị tại các xã, thị trấn đã biểu dương, khen thưởng 84 tập thể, 148 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Hữu Mạnh
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”