Huyện Quốc Oai tổng kết công tác Mặt trận năm 2019.

14/01/2020 - 04:56 PM
Chiều 14/01, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
 
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Phùng Văn Dũng – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy; đại diện lãnh đạo một số cơ quan; Ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XX; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban  MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn.
 
Năm 2019, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện bám sát vào sự chỉ đạo của MTTQ TP và Huyện ủy, đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương, 100% MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện chủ động phối hợp với UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch liên tịch triển khai tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân bàn về xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, cấp huyện;  Ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần theo hướng dẫn của cấp ủy và MTTQ cấp trên, được Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP khen thưởng tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội. Trong công tác vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đã có 21.636 ngày công tự nguyện đóng góp của người dân; tổ chức lấy ý kiến  của 29.604 hộ = 65% hộ dân được lấy ý kiến về sự hài lòng huyện về đích nông thôn mới, kết quả sự hài lòng của người dân đạt cao = 99,2%, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đón nhận Bằng Huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
đ/c Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP trao Bằng khen của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam cho các cấp thể
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với chương trình mục tiêu hỗ trợ giảm nghèo bền vững.  MTTQ huyện trích 870 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo hỗ trợ xây mới  7 nhà ở, hỗ trợ xây 11 nhà của các tổ chức thành viên;   trao tặng 1 xe máy, tặng 10 xe đạp cho học sinh, 02 sổ tiết kiệm; hỗ trợ đột xuất và nhiều hỗ trợ khác cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tránh tái nghèo; thăm hỏi tặng quà tết Kỷ Hợi, tặng quà tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…Ngoài ra còn vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ trực tiếp xây mới 10 nhà, mức hỗ trợ từ 50 đến 100 triệu đồng/1 nhà. Công các chăm lo và hỗ trợ cho hộ nghèo đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 253 hộ xuống còn 110 hộ = 0,22%, vượt so với kế hoạch chỉ tiêu đầu năm của huyện, thành phố đề ra.  Bên cạnh đó, các hoạt động từ thiện nhân đạo khác cũng được MTTQ các cấp thực hiện tốt như: kêu gọi, vận động ủng hộ Quỹ “ Biển đảo Việt Nam” được 860 triệu đồng. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cấp huyện chủ trì 2 hội nghị phản biện xã hội và cấp xã 23 hội nghị; MTTQ huyện, xã chủ trì 18 cuộc giám sát; phối hợp với HĐND thường xuyên giám sát tại các xã, cơ quan theo kế hoạch. MTTQ huyện phối hợp tổ chức 5 hội nghị đối thoại, cấp xã 27 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, đại diện nhân dân; Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức giám sát 171 cuộc, đã phát hiện và kiến nghị 24 sự việc đã được chính quyền giải quyết kịp thời …
Với các phong trào thi đua và các hoạt động công tác Mặt trận năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện vinh dự được Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen. Ủy ban TW MTTQ Việt Nam khen thưởng 02 tập thể cơ sở và khu dân cư. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khen thưởng 05 tập thể và 03 cá nhân. UBND huyện khen thưởng 14 tập thể và 10 cá nhân./.

 
Đỗ Thị Huyền – MTTQ huyện Quốc Oai 
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019