Huyện Sóc Sơn phản biện xã hội vào Dự thảo Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021

01/12/2020 - 02:49 PM
Sáng 01/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn tổ chức hội nghị tham gia ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021.
Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Quang Thanh- TUV, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn; Vương Nguyên Minh- UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Hồ Việt Hùng- HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; Văn phòng HĐND – UBND huyện; lãnh đạo quản lý, chuyên gia ở một số lĩnh vực; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, ngành chức năng huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.
Với không khí cởi mở, dân chủ, thẳng thắn, đã có 4 ý kiến của các đại biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2020 và  phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021. Các ý kiến đều cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo. Các đại biểu cũng đã phân tích và đóng góp vào kết quả sản xuất nông nghiệp, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, công tác xây dựng cơ bản và giám sát đầu tư cộng đồng nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình; công tác thu thuế ngoài quốc doanh, cải cách hành chính; vệ môi trường, vấn đề nước sạch,....
Các đại biểu cũng đề xuất cần xem xét, giải pháp trong công tác xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý tài nguyên môi trường và đưa ra các mô hình  đầu tư chương trình phát triển du lịch, tâm linh, sinh thái; nghiên cứu xem xét chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế, nước sạch vv...
Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã khái quát những kết quả nổi bật huyện đạt được trong năm 2020. Đồng thời đánh giá cao những ý kiến phản biện của các đại biểu. Đồng chí  Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu và làm rõ một số nội dung được các đại biểu quan tâm đề cập tới.
Sau hội nghị này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tổng hợp ý kiến, chuyển đến Thường trực HĐND - UBND huyện xem xét, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện báo cáo để trình tại kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa XIX.
Kết luận hội nghị, đồng chí Vương Nguyên Minh - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp thu các ý kiến phát biểu của các đồng chí đại diện cho các phòng, ban, ngành chuyện môn của huyện,các đại biểu đại diện cho MTTQ các xã, thị trấn; đồng chí đề nghị Thường trực Huyện ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo, sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa thường trực HĐND, UBND với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện để MTTQ huyện thực hiện tốt nhiệm vụ phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng vững mạnh ./.
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019