Huyện Thạch Thất tổ chức tổng kết 10 năm cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

09/05/2019 - 05:57 PM
Sáng ngày 08/5/2019, Ban chỉ đạo (BCĐ) cuộc vận động (CVĐ) "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" huyện Thạch Thất tổ chức tổng kết 10 năm CVĐ. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Việt Xô - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp TP, thành viên BCĐ CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" TP; Ban Thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, thành viên BCĐ huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và đại diện các doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh trên địa bàn các xã, thị trận.
Thực hiện Thông báo kết luận 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; Thông tri số 36/TTr-MTTW ngày 16/9/2009 của Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam  hướng dẫn triển khai thực hiện cuộc vận động. Trong 10 năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và hướng dẫn của BCĐ CVĐ TP, BCĐ CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" từ cấp đến cấp xã, thị trấn đã có nhiều cố gắng tích cực, các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng CVĐ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền đã được triển khai tích cực, đồng bộ theo 4 nhiệm vụ và giải pháp cơ bản của CVĐ. Thông qua CVĐ chất lượng hàng Việt Nam ngày càng được chú trọng hơn về chất lượng và mẫu mã, lợi ích của người tiêu dùng cũng được quan tâm, đảm bảo hơn.
Đến nay, nhận thức về thói quen của người tiêu dùng hàng Việt trên địa bàn huyện đã có nhiều thay đổi đáng kể trên thị trường huyện, hàng Việt Nam đã và đang được nhân dân lựa chọn sử dụng nhiều hơn. CVĐ của TP Hà Nội phát động từ tháng 11 năm 2009 đến nay đã tạo được bước chuyển biến tích cực. Hàng Việt Nam thực sự đã chiếm lĩnh được lòng tin của người tiêu dùng trong huyện.
Cuộc vận động cũng tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển của các doanh nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội trong quá trình hội nhập kinh tế.
 
Đ/c Nguyễn Việt Xô - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp TP, thành viên BCĐ CVĐ phát biểu tại hội nghị
          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Xô đã biểu dương những kết quả mà BCĐ CVĐ huyện đã làm trong 10 năm qua. Hàng năm, BCĐ CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" huyện, luôn được UBND – BCĐ CVĐ TP Hà Nội khen thưởng. Đồng thời, cũng nhấn mạnh và đề nghị BCĐ CVĐ huyện cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền vận động thực hiện CVĐ; tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, thành viên BCĐ, đồng thời thực hiện chế độ thông tin báo cáo thường xuyên hơn trong quá trình thực hiện...
 
Đ/c Đỗ Thị Bích - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng BCĐ CVĐ huyện trao Giấy khen của UBND huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ
          Cũng trong dịp này, BCĐ CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho 15 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn huyện./.
                                                                                      Nguyễn Sơn - Thạch Thất

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018Công ty tháo dỡ công trình uy tín