Huyện Thanh Trì phản biện góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

28/12/2019 - 06:36 PM
Sáng ngày 27/12/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị phản biện góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Dự hội nghị có các đồng chí: Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Lê Tiến Nhật – TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Huy Chương – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
 
Đ/c Lê Tiến Nhật – TUV, Bí thư huyện ủy Thanh Trì phát biểu tiếp thu ý kiến các đại biểu
Với tinh thần trách nhiệm tâm huyết, nghiên cứu kỹ các nội dung trong dự thảo báo cáo, đa số các đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, công phu trong khâu soạn thảo, nhất trí cao với chủ đề Đại hội, nội dung bố cục báo cáo, các chỉ tiêu, giải pháp, phương hướng  nhiệm vụ thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, đã có 10 ý kiến phát biểu trực tiếp phản biện, tham gia đóng góp ý kiến và 15 đại biểu đóng góp ý kiến bằng văn bản về kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020.  
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo đã hoàn thành 18/18 chỉ tiêu Nghị quyêt Đại hội đề ra, trong đó 9 chỉ tiêu vượt mức kế hoạch: Kinh tế tăng trưởng khá, thu ngân sách đạt kết quả tốt, tỷ lệ tăng thu bình quân hàng năm đạt 16,6%, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, xây dựng Nông thôn mới về đích sớm 2 năm so với kế hoạch dặt ra, các hoạt động văn hóa – xã hội diễn ra sôi nổi, an sinh xã hội được đảm bảo, các thiết chế văn hóa cơ sở, hệ thống trường lớp được đầu tư, cải tạo phục vụ thiết thực nhu cầu đời sống nhân dân, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phong được củng cố. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và đặc biệt là phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới”. Năm 2017, huyện vinh dự được Chính phủ công nhân Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba; 2 năm nhận cờ thi đua dẫn đầu khối huyện; nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý; Thanh Trì là huyện được TP phê duyệt Đề án phát triển thành quận đến năm 2025.
Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025  Đảng bộ huyện xác định chủ đề: “Phát huy truyền thống lịch sử, cách mạng, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực, sáng tạo, vươn lên xây dựng huyện thành quận giàu đẹp, văn minh”, với phương châm: “ Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương  - Đổi mới - Phát triển” và xác định 18 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá thực hiện xuyên suốt trong nhiệm kỳ, nhằm phát triển toàn diện phấn đấu xây dựng huyện thành quận vào năm 2023.
Bên cạnh kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế và 5 bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2015-2020, báo cáo xác định các chỉ tiêu, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 đã nêu các đại biểu tham gia góp ý kiến bổ sung như: kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII cần khái quát hơn, có biểu so sánh với Nghị quyết đã đề ra; xác định rõ mục tiêu tổng quát, bổ sung chỉ tiêu chính và các khâu đột phá thực hiện trong nhiệm kỳ, đặc biệt quan tâm đến phát triển kinh tế trong quá trình hội nhập thời đại công nghệ 4.0; sử dụng công nghệ thông tin áp dụng trong thực hiện cải cách hành chính, tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo an  ninh quốc phòng….
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Tiến Nhật – Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy  trân trọng tiếp thu các ý kiến của các đại biểu đã tâm huyết giành nhiều thời gian nghiên cứu và đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội lần thứ XXIV Đảng bộ huyện. Trên cơ sở tham gia đóng góp ý kiến của các đại biểu, Ban Thường trực Huyện ủy giao tiểu ban văn kiện Đại hội nghiên cứu, xem xét bổ sung hoàn thiện dự báo cáo. Đồng chí đề nghị phát huy tinh thần đoàn kết, tham gia góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục nghiên cứu và tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025 dự kiến diễn ra vào quý 3/2020.
Nguyễn Thị Thắm - Ủy ban MTTQ huyện

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018