Huyện Thanh Trì tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

13/05/2019 - 06:11 PM
Chiều ngày 10/5/2019, huyện Thanh Trì tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, sơ kết công tác vận động ủng hộ quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” năm 2019, công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 và tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn xây dựng đời sống văn hóa ở cở sở năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải – UVTT, Trưởng ban Tuyên giáo và Đối ngoại Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, thành viên Ban chỉ đạo cuộc vận động TP; đại biểu huyện có các đồng chí: Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư thường trực huyện ủy; Phạm Thị Thu Huyền - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Huy Chương - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; đại diện các tập thể được khen thưởng.
Qua 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, theo Thông báo Kết luận 264-KL/HU của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện đã thu được nhiều kết quả tích cực, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị công tác tuyên truyền được chú trọng đã viết 4.650 tin bài, xây dựng 20 cụm pano, 156 hệ thống pano cố định dựng tại các điểm chợ và điểm đông dân cư, hàng năm huyện giành ngân sách từ 4 -5 tỷ đồng để hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp và nhân dân phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá, khuyến khích xã hội hóa đầu tư xây dựng 16 chợ hạng 3, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong giao thương hàng hóa; hỗ trợ 02 hợp tác xã sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap được cấp mã vạch của Sở Công Thương, phối kết hợp tổ chức các hội chợ, các điểm bán hàng lưu động đưa hàng hoá, sản phẩm trong nước đến với nhân dân trên địa bàn huyện, tổng kinh phí ngân sách huyện thực hiện đầu tư để mua sắm các tài sản, vật tư, trang thiết bị là hàng hóa do Việt Nam sản xuất nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học trong các trường là 53 tỷ 182 triệu đồng.  
Thông qua công tác tuyên truyền về nội dung cuộc vận động, các đơn vị sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đã có sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, các sản phẩm, hàng hoá Việt Nam có chất lượng, giá thành hạ, mẫu mã đẹp được nhân dân tiêu dùng ngày càng nhiều. Kết quả của cuộc vận động đã nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần yêu nước của nhân dân người tiêu dùng đã có sự thay đổi dùng hàng Việt theo hướng tích cực. 
Về kết quả tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ ở năm 2019, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với UBND huyện xây dựng kế hoạch liên tịch số 01/KHLT/UBND-UBMTTQ và triển khai tới các ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trong toàn huyện .Từ ngày 21/01 đến 31/3/2019, 106 hội nghị đại biểu nhân dân được tổ chức ở thôn, tổ dân phố có 16.099 hộ dân tham dự với 505 ý kiến tham gia góp ý, 16/16 xã, thị trấn tổ chức thành công các hội nghị cấp xã hội nghị tại xã có 2.387 đại biểu tham dự với 68 ý kiến. Các ý kiến đều thể hiện tinh thần xây dựng quê hương, làng xóm như: Tuyên truyền , thực hiện có hiệu quả hai bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng; việc thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương, các tiêu chí giảm nghèo bền vững. Giữ gìn vệ sinh môi trường, đổ rác thải đúng nơi quy định; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội…
Song song với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội và thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ và Nhân dân huyện Thanh Trì đối với biển đảo Việt Nam, kết quả toàn huyện đã vận động ủng hộ chuyển về thành phố được 1.009.451.000đồng 
Thực hiện các Thông tri, chỉ thị của TW và TP về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; huyện đã chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch, phối hợp tập huấn, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tư tưởng Đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử phát triển của MTTQ Việt Nam qua các kỳ Đại hội, phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung và công tác nhân sự Đại hội, hướng dẫn thực hiện chính sách cán bộ theo qui định. 93/93 Ban công tác Mặt trận và 16/16 xã, thị trấn tổ chức Đại hội thành công, số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp cơ sở là 586 vị; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024 là 59 vị; Dư luận nhân dân phấn khởi, tin tưởng với sự thành công của kết quả Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp huyện nhiệm kỳ 2019-2024.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – UVTT, Trưởng ban - Tuyên giáo đối ngoại Ủy MTTQ Việt Nam TP phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, giao nhiệm vụ đồng chí Nguyễn Thanh Hải - UVTT, Trưởng ban Tuyên giáo và Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và đồng chí Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và kết quả đạt được trong các nội dung thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp huyện Thanh Trì nhiệm kỳ 2019-2024, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục chủ động tham mưu và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung theo các văn bản hướng dẫn và sáng tạo thực hiện các nội dung để đạt hiệu quả cao nhất trong các phong trào thi đua.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – UVTT, Trưởng ban Tuyên giáo và Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trao thưởng cho các tập thể
Nhân dịp này, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã khen thưởng 43 tập thể có thành tích xuất sắc trong 4 nội dung tại hội nghị đã tổng kết đánh giá./. 
                                                       Nguyễn Thị Thắm - MTTQ huyện Thanh Trì
 
 
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018Công ty tháo dỡ công trình uy tín