Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ MTTQ quận Hoàng Mai năm 2020

10/12/2020 - 03:05 PM
Từ ngày 08 đến ngày 09 tháng 12 năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai tổ chức lớp Bồi dưỡng cán bộ MTTQ năm 2020 tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư. Dự khai giảng lớp bồi dưỡng có các đồng chí: Phạm Ngọc Tiến – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận và hơn 200 đại biểu là cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp quận.
 
Đ/c Phạm Ngọc Tiến - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phát biểu khai giảng
Phát biểu khai giảng, đồng chí Phạm Ngọc Tiến – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi học để tiếp thu các nội dung được các báo cáo viên trình bày; thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ để cùng với báo cáo viên làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm, tích lỹ nhiều kinh nghiệm, thông qua lớp tập huấn, các học viên trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, những giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai nhiệm vụ tại cơ sở.
Lớp bồi dưỡng chuyên đề cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc được diễn ra trong 02 buổi với các nội dung: Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác tuyên truyền và những điểm mới của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024; kỹ năng nắm bắt thông tin dư luận xã hội của cán bộ MTTQ. Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận về cách làm, phương pháp triển khai hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở.
Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019