Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận Tổ quốc năm 2019

23/10/2019 - 10:40 AM
Sáng 23/10/2019, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phối hợp với trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận Tổ quốc năm 2019. Hơn 200 học viên là Ủy viên ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, thị xã tham gia lớp bồi dưỡng.
Dự khai giảng lớp có các đồng chí: Nguyễn Lan Hương – UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; 
các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam đồng thời làm báo cáo viên của lớp bồi dưỡng; Phạm Kim Thanh – Phó Hiệu trưởng Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng
Trong 3 ngày (từ 23 đến 25-10), các học viên sẽ được học tập, quán triệt 6 chuyên đề cơ bản và trọng tâm, gồm: Chuyên đề 1: Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - lịch sử truyền thống; Thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Chuyên đề 2: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 thông qua ngày 9-6-2015 và những điểm mới trong Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; Chương trình thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Một số kỹ năng, nghiệp vụ về công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chuyên đề 3:Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo; Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay. Chuyên đề 4: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác dân tộc. Chuyên đề 5: Nghiệp vụ công tác tuyên giáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; Kỹ năng truyền thông trực tiếp. Chuyên đề 6: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác giám sát và phản biện xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 
Đồng chí Nguyễn Lan Hương – UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng
Phát biểu khai giảng, UVTV Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương khẳng định, năm 2019, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP  thường xuyên quan tâm đến công tác bồi dưỡng cán bộ Mặt trận. Đồng chí nhấn mạnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vị trí quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận, tăng cường đại đoàn kết toàn dân. Do đó, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ chuyên trách trong hệ thống Mặt trận, các vị ủy viên Ủy ban là hết sức cần thiết và đòi hỏi khách quan. Đặc biệt, sau Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, đội ngũ cán bộ mặt trận có sự thay đổi nhiều, nội dung, nhiệm vụ mới đòi hỏi mỗi cán bộ phải nắm rõ và nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Lớp tập huấn này với 6 chuyên đề quan trọng trên sẽ giúp cho cán bộ mặt trận sẽ có thêm những thông tin, tư liệu, kinh nghiệm vận dụng vào thực tiễn để tổ chức thực hiện hoạt động công tác đạt kết quả cao.
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương hy vọng qua đợt bồi dưỡng này, cán bộ Mặt trận các cấp TP sẽ có thêm những thông tin, tư liệu, kinh nghiệm vận dụng vào thực tiễn để tổ chức thực hiện hoạt động công tác Mặt trận đạt kết quả cao. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các đồng chí học viên thu xếp, bố trí công việc để đảm bảo thời gian tham dự đầy đủ các chuyên đề; dành thời gian trao đổi những vướng mắc hiện nay ở cơ sở, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt các nội dung công tác. Thông qua đó, mỗi người cán bộ Mặt trận cần nghiêm túc nghiên cứu, lĩnh hội và nắm vững các nội dung được quán triệt, truyền đạt để có thể cập nhật những lý luận cơ bản, từ đó áp dụng vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của công tác Mặt trận trong giai đoạn mới.

 
Lê Phương

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019