Khảo sát MTTQ phường về giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 và 2 bộ quy tắc ứng xử

21/08/2018 - 08:29 AM

Ngày 17/8/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên đã tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 và 2 bộ quy tắc ứng xử tại Ủy ban MTTQ Việt Nam 2 phường Ngọc Thụy, Đức Giang về kết quả.

Ảnh: Đồng chí Ngô Mạnh Điềm – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên và các đại biểu tham dự khảo sát tại phường Đức Giang.

Tham gia buổi khảo sát có các đồng chí: Ngô Mạnh Điềm – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường trực, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy kiêm Trưởng khối Vận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Thay mặt đoàn khảo sát, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ngô Mạnh Điềm đề nghị các phường trao đổi cụ thể cách thức, phương pháp thực hiện giám sát, kết quả đã đạt được, đồng thời nêu rõ những hạn chế, tồn tại, đề xuất kiến nghị để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tiếp theo.

Báo cáo của 2 phường cho thấy, Đảng ủy các phường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cung cấp bản sao kế hoạch tự tu dưỡng của cán bộ, đảng viên. Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường tích cực, chủ động trong công tác tham mưu; thường xuyên trao đổi, phối hợp, thống nhất phân công đầu mối giám sát với các đoàn thể phường, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố; xây dựng mẫu phiếu giám sát, biểu thống kê, tổng hợp kết quả giám sát báo cáo Đảng ủy phường và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.

Bên cạnh đó, công tác giám sát tại 2 phường còn một số hạn chế về số liệu, kết quả giám sát, việc tổng hợp thông tin báo cáo ở một số Ban công tác Mặt trận còn hạn chế, nể nang, chưa kịp thời, áp dụng phiếu giám sát chưa đồng bộ…

Phát biểu kết luận tại các buổi khảo sát, đồng chí Ngô Mạnh Điềm ghi nhận kết quả triển khai bước đầu của Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường. Đây là việc mới, khó, chưa có tập huấn, hướng dẫn cụ thể của ngành dọc cấp trên. Đồng chí đề nghị Đảng ủy 2 phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện cho Mặt trận, các đoàn thể thực hiện giám sát; Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các đoàn thể hiệp thương, thống nhất, phân công giám sát, tổng hợp kết quả cụ thể hơn; thống nhất nghiên cứu xây dựng mẫu phiếu giám sát phù hợp hơn, đảm bảo triển khai cụ thể, thiết thực các văn bản của Trung ương, Thành phố về giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 và 2 bộ quy tắc ứng xử ./.

Ngô Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”