CÁN BỘ, NHÂN DÂN THỦ ĐÔ TÍCH CỰC THAM GIA THỰC HIỆN " NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ" VÀ " NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG MẶT TRẬN THÀNH PHỐ HÀ NỘI"

Lịch sử phát triển

GĐ 1961-1965: Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội vận động nhân dân thủ đô xây dựng cơ sở vật chất
Hà Nội, 12/05/2010

Năm 1960, kế hoạch ba năm kết thúc thắng lợi đã để miền Bắc bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, lấy xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật làm trọng tâm, đồng thời tiếp...


Xem tiếp
Giai đoạn 1958-1960: Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội tham gia cải tạo xã hội chủ nghĩa
Hà Nội, 12/05/2010

Năm 1958, miền Bắc bắt đầu thực hiện kế hoạch dài hạn đầu tiên nhằm cải tạo xã hội chủ nghĩa các thành phần kinh tế và bước đầu phát triển kinh tế, văn hoá. Quán triệt nhiệm vụ kế...


Xem tiếp
Giai đoạn 1954-1957: Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội tham gia tiếp quản và phục hồi kinh tế thủ đô
Hà Nội, 12/05/2010

Sau chín năm kháng chiến oanh liệt của dân tộc chống cuộc xâm lăng của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. Ngày 10 tháng 10 năm1954, Thủ đô thân yêu...


Xem tiếp
Liên kết website

Cơ quan Đảng, Nhà nước

Các trường Đại học, Cao đẳng

Cơ quan Báo chí

Các website khác

Số lượt truy cập
Đang online: 355
Hôm qua: 39,051
Tất cả: 26,815,975