Mặt trận tích cực tham gia vào hoạt động tổ chức đại đội đảng bộ các cấp

05/03/2020 - 07:33 PM

Ngày 5-3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cùng Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh về hoạt động Mặt trận của địa phương trong năm 2020.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi làm việc.

Năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh xác định tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; trọng tâm là góp ý vào báo cáo chính trị của cấp ủy cùng cấp trình đại hội đảng nhiệm kỳ 2020-2025; giám sát đầu tư của cộng đồng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tổ chức hội nghị lấy ý kiến hoặc hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo chính trị của chi ủy, chi bộ và cấp ủy cùng cấp... 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị, trong năm 2020, Mặt trận các cấp huyện Đông Anh cần tăng cường tuyên truyền, vận động để nhân dân tham gia tích cực vào công tác xây dựng báo cáo chính trị, góp ý về nhân sự và hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp bằng công trình, phần việc cụ thể. Cán bộ Mặt trận phải nắm và dự báo được diễn biến từ cơ sở nhằm tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, không phát sinh “điểm nóng” và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Về hoạt động giám sát, phản biện xã hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan để tránh chồng chéo. Việc phát động các phong trào, cuộc vận động, cần tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư cần được giải quyết kịp thời, không để ảnh hưởng đến việc triển khai đại hội đảng bộ các cấp...

Các tin tức khác

Giao ban Công tác Mặt trận Quý I

27/04/2020 - 12.191 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018Công ty tháo dỡ công trình uy tín