MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TP HÀ NỘI: Góp phần xây dựng nông thôn mới

08/10/2019 - 06:22 PM
Lồng ghép xây dựng nông thôn mới (NTM) với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động (CVĐ); huy động sự vào cuộc tích cực của các tổ chức thành viên; tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện từ TP đến cơ sở một cách nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả; khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân... Đó chính là “bí quyết” của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trong 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM mới ở Thủ đô, góp phần tích cực  trong việc  tạo ra diện mạo NTM, nâng cao đời sống cho người nông dân Hà Nội.
Trong 10 năm qua, Mặt trận các cấp TP  đã tổ chức trên 29.936 buổi  tuyên truyền, phổ biến nội dung Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; các văn bản hướng dẫn của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ TP đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thủ đô; đồng thời đánh giá, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào, các CVĐ  nói chung và CVĐ Toàn dân chung sức xây dựng NTM nói riêng; thông qua tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với thực hiện nội dung chủ đề hàng năm của TP. Việc tuyên truyền còn được thực hiện thông qua Bản tin Dân chủ và Đoàn kết, Website của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, sách “Mặt trận Thủ đô chung sức xây dựng NTM”....Thông qua các hoạt động tuyên truyền phong phú đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. 100% các tổ chức thành viên của Mặt trận đều xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” với nhiều mô hình hiệu quả, góp phần tạo ra những thay đổi tích  cực trong diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống nông dân.
Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, Mặt trận các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tiềm năng thế mạnh của từng vùng; thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng; đưa giống, cây trồng có năng suất, chất lượng cao và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều mô hình trang trại đầu tư thâm canh ngày càng được nhân rộng ở các khu dân cư (KDC) mang lại thu nhập cao cho nhân dân. MTTQ các cấp đã cùng với chính quyền, phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện các dự án xóa đói, giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện nguồn vốn cho đoàn viên, hội viên vay đầu tư phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; động viên nhân dân đoàn kết chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khôi phục và mở rộng các ngành nghề, làng nghề truyền thống, tạo ra nhiều sản phẩm cung cấp cho thị trường mang lại hiệu quả, giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động, góp phần tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế. Nhiều HTX, gia đình, nhóm hộ ở KDC đã giúp đỡ các hộ nghèo về vốn, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi. Đến cuối năm 2018, toàn TP còn 40.727 hộ cận nghèo; 23.289 hộ nghèo.
Triển khai CVĐ " Toàn dân đoàn kết  xây dựng NTM, đô thị văn minh”,  MTTQ các cấp đã vận động nhân dân tham gia đóng góp 20.414.83 ngày công, hiến 594.836 m2 đất để xây dựng đường giao thông, kênh mương nội đồng; đóng góp ngày công, kinh phí xây dựng các thiết chế văn hóa; chỉnh trang nhà cửa theo quy hoạch, góp phần tạo thuận lợi trong sản xuất, sinhhoạt, làm thay đổi bộ mặt nông thôn.
Trong triển khai xây dựng NTM, 10 năm qua, MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức 84,375 Hội nghị Đại biểu nhân dân tại các TDP với 6,917,312 hộ gia đình tham dự, 495,718 ý kiến tham gia phát biểu. Cấp xã, phường, thị trấn đã tổ chức được 5,207 hội nghị, với 681,669 đại biểu tham dự, 39,178 ý kiến phát biểu. Hội nghị đã thu hút được các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân tham gia bàn việc xây dựng đời sống văn hóa, bàn việc của địa phương mình, bình xét các danh hiệu văn hóa, bàn biện pháp ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, xây dựng TDP, KDC tự quản, vệ sinh môi trường… Hội nghị đã từng bước phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm của người dân và trở thành nền nếp trong cộng đồng dân cư hàng năm để bàn và thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương – UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội (ngoài cùng bên phải) nhận cờ thi đơn vị đua xuất sắc trong xây dựng NTM tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình 02-Ctr/TU của Thành Ủy Hà Nội

Công tác chăm lo tết cho người nghèo, đối tượng chính sách và công tác cứu trợ, cứu nạn được Mặt trận Hà Nội triển khai có hiệu quả. Công tác vận động, ủng hộ quỹ Vì người nghèo đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của nhiều ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động phong phú kết hợp các biện pháp sáng tạo, linh hoạt và tích cực đã tạo ra được phong trào ủng hộ người nghèo (nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng nông thôn)  đem lại kết quả về kinh tế - xã hội sâu sắc. Kết quả vận động quỹ Vì người nghèo các cấp TP (từ năm 2008 đến hết năm 2019) được 451 tỷ 293 triệu 124 ngàn 986 đồng. Đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 22.590 nhà ở trị giá 231 tỷ 277 triệu 905 ngàn đồng cho các hộ gia đình nghèo và cận nghèo; hỗ trợ vốn vật tư sản xuất cho 31.487 hộ với số tiền là hơn 33 tỷ đồng; hỗ trợ cho con em đi học 62.411 người trị giá hơn 22 tỷ 410 triệu đồng. Ngoài ra còn có các hỗ trợ khác  trị giá hơn 165 tỷ, 881 triệu đồng.
Công tác xây dựng mô hình bảo vệ môi trường được MTTQ các cấp TP Hà Nội quan tâm thực hiện. Một số mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, an ninh trật tự (ANTT) hiệu quả đã được nhân rộng: “KDC tự quản bảo đảm vệ sinh môi trường”, “Mô hình bể thu gom vỏ bao thuốc trừ sâu trên đồng ruộng”, “KDC đảm bảo về ANTT” “KDC chung tay giảm nghèo bền vững”, “KDC phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”; “Trồng cây xanh đảm bảo môi trường”, “KDC tự quản về ANTT”; mô hình " Trồng cây môi sinh", mô hình “Tuyến phố sáng, xanh, sạch đẹp - văn minh", mô hình "Kinh tế trang trại" trong đó có 27 trại lợn, 23 trại gà và 1 trang trại tổng hợp, 18 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất rau an toàn, hoa, cây cảnh...
MTTQ các cấp tiếp tục vận động nhân dân tích cực thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức các hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng, công tác thanh tra nhân dân, động viên nhân dân hăng hái tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong 10 năm, đã tổ chức giám sát 24.390 buổi về xây dựng NTM  với 18.710 nội dung, phản biện xã hội về NTM 1.534 buổi với 343 mô hình NTM. Qua đó góp phần tích cực xây dựng các cơ sở Đảng, chính quyền, cơ quan trong sạch, vững mạnh, tạo nên mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân ngày càng gắn bó và có trách nhiệm hơn.
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, MTTQ các cấp TP đã tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện từ TP đến cơ sở một cách nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả. Qua đó tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cả hệ thống chính trị đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Vai trò của các tổ chức thành viên của Mặt trận và nhân dân được phát huy, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của Thủ đô./.
Nguyễn Minh
 
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018