Mỹ Đức tổ chức hội nghị phản biện xã hội đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của UBND huyện

06/11/2018 - 09:45 AM
Sáng 31/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của huyện. Đồng thời đánh giá kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (2015 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã đề ra.
Dự hội nghị có các đồng chí: Bạch Liên Hương - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đặng Văn Triều - UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Trịnh Xuân Hương - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thành viên Ban Tư vấn Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn, đoàn thể chính trị - xã hội và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 22 xã, thị trấn.
Đ/c Trịnh Xuân Hương - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức phát biểu chủ trì hội nghị
Đa số các đại biểu tham dự hội nghị đều cơ bản thống nhất với bản dự thảo của UBND huyện. Đồng thời, bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi một số chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXIII đề ra như tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, chuyển dịch cơ cấu kinh tế…Với tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm đã có 8 ý kiến tham gia góp ý, phản biện vào dự thảo với các nội dung trọng tâm như: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp và dịch vụ du lịch, tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, quy hoạch, xây dựng các chợ trung tâm, có cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế hộ, kinh tế tư nhân, tập trung giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, công tác quản lí đất đai, trật tự xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất nông nghiệp, vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường, xây dựng trường chuẩn Quốc gia và việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh, tích cực rà soát, thống kê các xã trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để có kế hoạch đầu tư phấn đấu đến năm 2020 toàn huyện sẽ có khoảng 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới; công tác quản lý các công trình xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng; Bên cạnh đó, dự thảo cần lược bớt những mục trùng nhau, văn phong cần chặt chẽ, logic hơn, số liệu cần rõ ràng, thống nhất.
Thay mặt UBND huyện, đồng chí Đặng Văn Triều – UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã giải trình một số ý kiến của các đại biểu; yêu cầu ban soạn thảo chỉnh sửa, bổ sung để bảo đảm tính chính xác, khả thi. Sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tổng hợp các ý kiến gửi về Thường trực HĐND, UBND huyện nghiên cứu, xem xét, bổ sung vào Dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2018 trước khi trình kỳ họp thứ thứ 7 HĐND huyện. 
MTTQ huyện Mỹ Đức

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”