Quận Thanh Xuân chỉ đạo thành công Đại hội MTTQ cơ sở, khẩn trương tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Sau 6 tháng triển khai thực hiện kế hoạch, từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2019, 11/11 phường đã tổ chức thực hiện tốt, có chất lượng tất cả các nội dung tiến tới Đại hội, đến ngày 22/3/2019 toàn bộ các phường đã tổ chức xong Đại hội, hiệp thương cử ra 416 vị Ủy viên Ủy ban.

Cụm thi đua số 3 Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2019

Chiều ngày 13/3/2019, tại Huyện ủy Thanh Trì, cụm thi đua số 3 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Đông Anh tổng kết công tác xây sửa nhà ở cho hộ nghèo năm 2018

Sáng 15/3/2019, huyện Đông Anh đã tổ chức tổng kết công tác xây sửa nhà ở cho hộ nghèo năm 2018 và Tết vì người nghèo năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Ngọc Bích - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Nguyễn Thị Tám – UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

100% Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp phường quận Tây Hồ đã thành công, sẵn sàng tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tính đến ngày 13/3/2019, đã có 8/8 phường trên địa bàn quận Tây Hồ tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024, được tiến hành đúng quy trình hiệp thương theo hướng dẫn và đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra là Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp phường hoàn thành trong quý 1/2019 để tiến hành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VI, dự kiến vào cuối tháng 3/2019.

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy lần thứ 15, nhiệm kỳ 2014-2019.

Sáng ngày 14/3/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận lần thứ 15, nhiệm kỳ 2014-2019

Cụm thi đua số 4 tại huyện Ứng Hòa ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Chiều ngày 14/3/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2019 tại huyện Ứng Hòa là đơn vị cụm trưởng cụm thi đua số 4 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội gồm 06 huyện.

Cụm thi đua số 3 Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2019

Chiều ngày 13/3/2019, tại Huyện ủy Thanh Trì, cụm thi đua số 3 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Đông Anh tổng kết công tác xây sửa nhà ở cho hộ nghèo năm 2018

Sáng 15/3/2019, huyện Đông Anh đã tổ chức tổng kết công tác xây sửa nhà ở cho hộ nghèo năm 2018 và Tết vì người nghèo năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Ngọc Bích - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Nguyễn Thị Tám – UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

100% Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp phường quận Tây Hồ đã thành công, sẵn sàng tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tính đến ngày 13/3/2019, đã có 8/8 phường trên địa bàn quận Tây Hồ tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024, được tiến hành đúng quy trình hiệp thương theo hướng dẫn và đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra là Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp phường hoàn thành trong quý 1/2019 để tiến hành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VI, dự kiến vào cuối tháng 3/2019.

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy lần thứ 15, nhiệm kỳ 2014-2019.

Sáng ngày 14/3/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận lần thứ 15, nhiệm kỳ 2014-2019

Cụm thi đua số 4 tại huyện Ứng Hòa ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Chiều ngày 14/3/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2019 tại huyện Ứng Hòa là đơn vị cụm trưởng cụm thi đua số 4 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội gồm 06 huyện.
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”