Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong công tác dân vận

27/03/2020 - 11:38 AM
Ngày 27-3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1 của Thành ủy đã kiểm tra việc thực hiện Quyết định 290-QĐ/TƯ, ngày 25-2-2010 của Bộ Chính trị; Quyết định 2034-QĐ/TU, ngày 11-6-2010 của Thành ủy Hà Nội “Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố Hà Nội” tại Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố.
Thực hiện Quyết định 290-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị, Quyết định 2034-QĐ/TU của Thành ủy “Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã triển khai thực hiện kịp thời, có trọng tâm, tạo sự chuyển biến trong nhận thức về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong đời sống chính trị - xã hội và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ. Các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, thực hiện nền nếp các nội dung trong công tác dân vận, gắn với mô hình “dân vận khéo”. Việc thực hiện quy chế dân chủ được duy trì thường xuyên, nâng cao vai trò của các đảng viên trong khối góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố, xây dựng hình ảnh cán bộ công chức viên chức thành phố, nhất là trong cải cách hành chính.
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố kết luận buổi làm việc.
Đánh giá cao kết quả công tác dân vận của Đảng ủy Khối trong thời gian vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đề nghị thời gian tới, Đảng ủy Khối tiếp tục thực hiện tốt Quyết định 290, Quyết định 2034. Trong đó, phải xác định chiến lược và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác dân vận. Các cơ quan trong Khối cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ; lựa chọn nội dung, địa bàn phù hợp và phải bắt đầu từ các chi bộ, đảng bộ trực thuộc để thực hiện dân vận, góp phần nâng cao vị thế chính trị của Đảng bộ khối. Từng cơ quan phải mở rộng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tránh tình trạng dân chủ hình thức, xuôi chiều, thiếu tính đấu tranh, phê và tự phê. 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương cũng yêu cầu Đảng ủy Khối phải đẩy mạnh các phong trào thi đua, trong đó chú trọng xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt chế độ tiếp dân, giải quyết đơn thư, tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, nhân dân…

 
Các tin tức khác

Giao ban Công tác Mặt trận Quý I

27/04/2020 - 12.191 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018Công ty tháo dỡ công trình uy tín