Phú Xuyên tập huấn nghiệp vụ công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng và Đề án 02-212 năm 2019

01/08/2019 - 11:05 AM
Ngày 31/7/2019, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phú Xuyên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Thanh tra nhân dân (TTND), Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) và Đề án 02-212 năm 2019. Dự và trực tiếp truyền đạt nội dung có đồng chí Nguyễn Văn Chức – nguyên UVTT, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Nguyễn Mạnh Huy – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Ban Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và hơn 300 đại biểu là Uỷ viên Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ, Trưởng ban TTND, Trưởng Ban GSĐTCCĐ, Trưởng Ban điều hành Đề án 02-212 các xã, thị trấn và Trưởng ban công tác Mặt trận ở 158 khu dân cư trong huyện.
Đ/c Nguyễn Văn Chức – nguyên UVTT, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội truyền đạt các nội dung với hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Chức – nguyên UVTT, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TP truyền đạt và hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện giám sát của Ban TTND theo Luật Thanh tra 2010, Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban TTND; Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tri 25/TTr-MTTW-BTT ngày 10/8/2017 hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ tại xã, phường, thị trấn; kỹ năng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư; hướng dẫn quy trình để tổ chức 01 cuộc giám sát, xác minh theo đúng quy định của pháp luật; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế về hoạt động giám sát của một số Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ tiêu biểu trên địa bàn TP để các đại biểu tham khảo, vận dụng khi thực hiện tại đơn vị.
Hội nghị nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực, công tác tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, giám sát ở cơ sở nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác TTND, GSĐTCCĐ và phổ biến pháp luật để vận dụng vào thực tiễn hoạt động, kịp thời phát hiện kiến nghị với chính quyền các cấp để ngăn chặn và xử lý các sai phạm, góp phần nâng cao chất lượng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu các mô hình điểm, cách làm hay để rút kinh nghiệm, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả, thiết thực trong hệ thống Mặt trận, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới, nhằm tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh góp phần xây dựng và thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; các chương trình văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng ở các địa phương./.
Nguyễn Duy Thanh - Uỷ ban MTTQ huyện Phú Xuyên

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018