Phúc Thọ tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2018

14/09/2018 - 03:23 PM
          Ngày 13-14/9/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cho 253 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và Trưởng ban công tác Mặt trận các khu dân cư.
          Dự lớp tập huấn có các đồng chí: Tô Văn Sáng - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Lê Thị Ngọc Oanh - Chủ tịch Hội Luật gia huyện; Lê Văn Hải- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.
 
 
 
Đ/c Tô Văn Sáng – UVTV,Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo viên tại lớp tập huấn.
 
Trong 2 ngày tập huấn, các học viên được nghe các đồng Tô Văn Sáng- UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của huyện và Thủ đô 6 tháng đầu năm 2018; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII; triển khai kế hoạch, Hướng dẫn công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ các xã, thị trấn tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019 – 2024, hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; trao đổi, giải đáp những nội dung trong Kế hoạch tổ chức Đại hội và những vấn đề thắc mắc trong công tác chuẩn bị cho Đại hội MTTQ các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
 Lớp tập huấn cũng được nghe đồng chí Lê Thị Ngọc Oanh – Chủ tịch Hội Luật gia huyện tuyên truyền về thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018; Đ/c Lê Văn Hải- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai Kế hoạch thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.
Qua buổi tập huấn, các đại biểu đã rõ hơn về các bước, quy trình tổ chức hội nghị của Ban công tác Mặt trận tại khu dân cư; chuẩn bị cho Đại hội MTTQ các xã, thị trấn tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019 – 2024, đồng thời nắm rõ về đối tượng, nội dung, phạm vi, chủ thể, hình thức và cách thức triển khai giám sát theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng./.
                             Bùi Thị Thu – MTTQ huyện Phúc Thọ

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019