Quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị tuyên truyền thực hiện chỉ thị 30 –CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của Người tiêu dùng.

06/06/2019 - 09:34 AM
Sáng ngày 05/6/2019, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Dự hội nghị có các đồng chí: Ban Tuyên Giáo Quận ủy, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận và hơn 300 học viên là Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận các khu dân cư, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường.
Những năm qua, dưới sự hướng dẫn của Ban chỉ đạo Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Hà Nội, chỉ đạo của Quận uỷ, sự quan tâm phối hợp tạo điều kiện của UBND quận và sự vào cuộc tích cực của các thành viên trong Ban chỉ đạo quận, CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn quận đã được triển khai và thực hiện có hiệu quả. Công tác tuyên truyền đã được tập trung chỉ đạo sâu sát và toàn diện của nhiều ngành, đoàn thể; các cơ quan chức năng tăng cường hiệu lực hành chính, ngăn chặn kịp thời tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhằm thực hiện Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tăng cường tuyên truyền các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao và các điểm bán hàng bình ổn giá, tạo uy tín và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Nhìn chung người tiêu dùng trên địa bàn quận đã ý thức trong việc lựa chọn các sản phẩm hàng nội địa khi mua sắm, tiêu dùng. Tỷ lệ sử dụng hàng trong nước tại các công sở, các cơ quan, đơn vị ngày càng tăng đạt trên 80%, đã tạo điều kiện cho sản xuất trong nước phát triển.
CVĐ đã được sự hưởng ứng tích cực của xã hội, các tầng lớp Nhân dân bước đầu đã làm chuyển biến tích cực của xã hội, của các tầng lớp Nhân dân, bước đầu làm chuyển biến nhận thức của người dân, mọi thành phần kinh tế, có cách nhìn đúng đắn về tiềm năng phát triển kinh tế của đất nước trước xu thế phát triển và hội nhập quốc tế. Cuộc vận động đã khơi dây ý thức tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, thể hiện lòng yêu nước của mọi người, viêc ưu tiên sử dụng hàng Việt còn là trách nhiệm của doanh nghiệp, là văn hóa đạo đức của người sản xuất kinh doanh.
                                           Toàn cảnh tại Hội nghị
Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu được nghe Tiến sĩ Đoàn Quang Đông – Cục Quản lý cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ Công thương trao đổi một số nội dung cơ bản của Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 cảu ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng bên cạnh đó, các học viên được cung cấp các kiến thức cơ bản về Quyền lợi của người tiêu dùng. Thông qua buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về quyền lợi của người tiêu dùng trong đội ngũ cán bộ MTTQ quận đến cơ sở để tuyên truyền tới các tầng lớp Nhân dân góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
Đặc biệt trong buổi tập huấn, mọi thắc mắc của các bác về quyền lợi của người tiêu dùng tại cộng đồng và trong mỗi gia đình đã được báo cáo viên giải đáp một cách cụ thể và đầy đủ./.
                                                        MTTQ quận Cầu Giấy
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018