Quận Hai Bà Trưng sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn Quận giai đoạn 2016-2020

10/11/2020 - 04:40 PM
Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), ngày 09/11/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã tổ chức sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn quận giai đoạn 2016-2020. Cuộc vận động được bắt nguồn từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” được MTTQ Việt Nam phát động từ năm 1995 sau đổi tên thành cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Từ năm 2016 đến nay, căn cứ nhiệm vụ tình hình mới, Ủy ban Trung Ương MTTQ Việt Nam đã hướng dẫn thực hiện và thống nhất đổi tên thành cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Những nội dung của cuộc vận động đã được MTTQ các cấp cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp và chỉ tiêu cụ thể, phối hợp chặt chẽ với thực hiện phong trào thi đua và các cuộc vận động khác, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa xã hội - an ninh quốc phòng trên địa bàn Quận, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia.
Cuộc vận động qua 5 năm triển khai đã đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi với 06 con số ấn tượng như sau: 1.519 buổi tuyên truyền, 214.757 lượt người dự, 783 tin bài; vận động Nhân dân và cán bộ ủng hộ các loại quỹ đạt kết quả cao: Quỹ “Vì người nghèo” các cấp: 14 tỷ 049 triệu đồng, Quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam”: 13 tỷ 282 triệu đồng, ủng hộ các địa phương trong cả nước bị thiên tai: 9 tỷ 340 triệu đồng, ủng hộ Công tác phòng, chống dịch Covid-19 1 tỷ 673 triệu đồng và nhu yếu phẩm trị giá 2,4 tỷ đồng; hỗ trợ xây, sửa 137 nhà Đại đoàn kết trị giá 2 tỷ 340 triệu đồng; tặng sổ tiết kiệm, suất quà, hỗ trợ công cụ lao động: 10.396 lượt người trị giá 10 tỷ 360 triệu đồng; hỗ trợ người khó khăn do dịch Covid-19 trên 3 tỷ đồng; giúp thoát nghèo 431/431 hộ, từ tháng 9/2019 toàn quận không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; tổ chức và phối hợp tổ chức 1.174 cuộc giám sát, 188 hội nghị phản biện xã hội, 92 hội nghị tiếp xúc, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; hàng năm, tổ chức hội nghị đại biểu Nhân dân tại 100% tổ dân phố; tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại 100% địa bàn dân cư, tổ dân phố.
 Qua quá trình triển khai, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Để biểu dương và ghi nhận sự đóng góp của các đơn vị trong kết quả chung của Cuộc vận động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã quyết định khen thưởng 22 tập thể gồm các tổ chức chính trị xã hội quận: Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 phường, là những đơn vị tiêu biểu trên các lĩnh vực: Hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; Vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Tổ chức hội nghị đại biểu Nhân dân và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phong trào “Đoàn kết sáng tạo”; công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự văn minh đô thị; công tác tuyên truyền và phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Trong giai đoạn tiếp theo, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với phương châm: Chủ động, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.
 
                                                                    Nguyễn Hiền Phương
          
 
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020