Quận Long Biên tổ chức hội nghị tuyên truyền “An toàn giao thông” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2019

12/08/2019 - 05:25 PM
Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/QU ngày 09/01/2019 của Quận ủy Long Biên  về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông; kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 26/4/2019 của Ban an toàn giao thông quận Long Biên về tuyên tuyền an toàn giao thông trên địa bàn quận Long Biên; Chương trình tác của Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên năm 2019, sáng ngày 08/8/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị tuyên truyền “An toàn giao thông” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2019.
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải – UVTT, Trưởng ban Tuyên giáo và Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Thành viên Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP; đại diện lãnh đạo các Ban của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Tạ Đức Giang – Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông TP; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường và Ban công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, nhóm nòng cốt tuyên truyền tại các tổ dân phố phường Bồ Đề, Gia Thụy, Thạch Bàn, Long Biên.
  Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Tạ Đức Giang – Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông TP cung cấp các thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn toàn quốc, trên địa bàn TP và địa bàn quận; phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông và các giải pháp phòng, tránh tai nạn giao thông; các văn bản chỉ đạo của Trung ương và TP về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống ùn tắc giao thông. Tuyên truyền, phổ biến Luật Đường sắt, Đường bộ và giải pháp phòng, tránh tai nạn giao thông, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Với nội dung tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Hải – UVTT, Trưởng ban Tuyên giáo và Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP truyền đạt các nội dung theo Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị và Thông tri số 36/TTr-MTTW-BTT gày 16/9/2009 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời, hướng dẫn các cán bộ Mặt trận trong công tác tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại các tổ dân phố, khu dân cư giúp người dân có nhận thức đúng đắn hơn đối với các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp sản xuất trong nước góp phần quan trọng giải quyết việc làm cho người lao động trong nước và phát triển kinh tế của đất nước.
Các đại biểu dự hội nghị đã trao đổi thảo luận và đề nghị MTTQ các cấp cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền an toàn giao thông tới các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận, đồng thời vận động các doanh nghiệp sản xuất trong nước sản xuất ra hàng hóa có chất lượng, giá cả phù hợp đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.
Quận Long Biên

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018