Quận Long Biên tổ chức tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Luật “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

22/10/2019 - 06:21 AM
Sáng ngày 22/10/2019, tại Trung tâm văn hóa phường Việt Hưng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phối hợp với phòng Kinh tế quận tổ chức hội nghị tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và  Luật “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.
Dự hội nghị có các đồng chí: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế quận; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường; Trưởng ban công tác Mặt trận các tổ dân phố;
Tại hội nghị, Tiến sĩ Đoàn Quang Đông – Điều tra viên Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Công thương đã tryền đạt các nội dung thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và những nội dung cơ bản của Luật “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” nhằm giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị sản xuất kinh doanh trong việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và các quyền, nghĩa vụ của người tiêu dùng hiện nay.
Vì vậy việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Luật “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” là nhằm nâng cao trách nhiệm về tổ chức thực hiện Cuộc vận động trong các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, hướng dẫn các cán bộ Mặt trận trong công tác tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại các tổ dân phố, khu dân cư giúp người dân có nhận thức đúng đắn hơn đối với các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp sản xuất trong nước, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân đối với việc sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước góp phần quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của đất nước, đưa nước ta vượt qua những khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội nhất là trong giai đoạn hiện nay.
Các đại biểu dự hội nghị đã trao đổi thảo luận và thông qua hội nghị, MTTQ các cấp quận tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động đối với các doanh nghiệp sản xuất trong nước nhằm sản xuất ra hàng hóa có chất lượng, đảm bảo vệ sinh “An toàn thực phẩm” và đảm bảo sức khỏe của cộng đồng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân./.   
Ủy ban MTTQ quận Long Biên
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019