Quận Thanh Xuân triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn quận

24/02/2020 - 04:23 PM
Ngày 24/02/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Dự hội nghị có các đồng chí: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban liên quan và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường. Đồng chí Khổng Minh Thảo – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận chủ trì hội nghị.
Năm 2020, quận Thanh Xuân có 20 nhiệm vụ trọng tâm công tác, trong đó  nhiệm vụ của MTTQ từ quận tới khu dân cư, tổ dân phố là phát động các phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.
Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trên, ngày 13/02/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 11/KH-MTTQ-BTT nhằm định hướng các nội dung thi đua, các chỉ tiêu thực hiện và đề ra một số giải pháp thực hiện từ đó làm cơ sở cho các khu dân cư, tổ dân phố phát huy vai trò chủ động, tính sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động; đồng thời với phương châm lấy khu dân cư, tổ dân phố là địa bàn trung tâm để triển khai và là cơ sở đề ra nội dung, tiêu chí và đánh giá hiệu quả của phong trào thi đua và các phường phát huy trách nhiệm trong công tác hướng dẫn, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện các nội dung thi đua thực hiện tiêu chí của Cuộc vận động.
Sau khi triển khai, 11/11 phường đều nhất trí với kế hoạch và hướng dẫn đăng ký thi đua thực hiện các mô hình văn hóa theo 5 nội dung của cuộc vận động mà Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phát động, đồng thời quyết tâm thực hiện hiệu quả cuộc vận động nhằm khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái trong các tầng lớp nhân dân, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng cộng đồng dân cư phát triển toàn diện góp phẩn cùng với Đảng, Nhà nước phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững trên địa bàn của Thành phố nói chung và quận Thanh Xuân nói riêng./.
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019