Sơ kết hoạt động Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

30/07/2020 - 05:41 PM
Sáng ngày 30/7/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động của Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.
Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Ngọc Quỳnh – UVTT, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Ban chủ nhiệm và các thành viên Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, tuy bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng hoạt động của Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật đã nhận được sự quan tâm thường xuyên của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, duy trì các hoạt động trọng tâm theo yêu cầu của Ban Thường trực, như: Tham gia và đóng góp ý kiến tại các hội nghị triển khai, hội nghị tập huấn công tác Mặt trận và công tác Dân chủ - Pháp luật của Trung ương MTTQ Việt Nam và Thành phố; tham gia và phát biểu ý kiến tại buổi làm việc của Bí Thư Thành ủy Vương Đình Huệ với Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; tham gia giám sát công tác việc triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Sóc Sơn và quận Hà Đông; tham gia góp ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết của HĐND Thành phố “Quy định một số nội cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19 của Thành phố Hà Nội”, nghị quyết về “Hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do thực hiện Đề án 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy và một số chức danh ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 5241/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND Thành phố Hà Nội”; tham gia khảo sát và góp ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết của HĐND Thành phố “Quy định các khu vực thuộc nội thành của Thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi”; tham dự hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Đ/c Phạm Ngọc Quỳnh – UVTT, Trường Ban Dân chủ - Pháp luật phát biểu tại hội nghị
Ban chủ nhiệm và các thành viên Hội đồng tư vấn được mời tham gia trên một số lĩnh vực phù hợp với điều kiện và chuyên môn của các thành viên, với sự nhiệt tình, tâm huyết, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ theo yêu cầu. Những ý kiến phản biện xã hội của các thành viên Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật luôn thẳng thắn, chân thành, xây dựng, thể hiện tính nhân văn, đồng cảm với nhân dân, nói lên được tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó làm rõ vai trò của MTTQ là đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố nghiêm túc xem xét tiếp thu.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng tình hình đại dịch Covid-19, kết quả thực hiện công tác giám sát theo chương trình kế hoạch còn hạn chế, có những vấn đề phát hiện nhưng còn chưa mạnh dạn phản ánh, kiến nghị đầy đủ với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, một số thành viên còn chưa nhiệt tình tham gia đầy đủ các hoạt động, các sinh hoạt của Hội đồng tư vấn.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh – UVTT, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đánh giá cao vai trò và những hoạt động của Hội đồng tư vấn trong 6 tháng đầu năm 2020; đồng thời cảm ơn sự nhiệt tình tham gia hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tư vấn giúp Ban Thường trực nói chung và Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố nói riêng hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn tiềm ẩn những diễn biến khó lường, đồng chí đề nghị Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật phát huy những kinh nghiệm, vai trò, nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn, tư vấn cho Ban Thường trực, Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố về công tác giám sát cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Bộ Chính trị về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên; Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/1/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; đồng thời sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 60/HD-MTTQ-BTT ngày 26/4/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội “về việc giám sát và nhận xét của Ban công tác Mặt trận đối với đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú, đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp”; tham gia các đoàn khảo sát, giám sát việc khảo sát chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ hành chính công (SIPAS) trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020; giám sát việc thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020. Tham gia giám sát và góp ý văn bản QPPL, góp ý phản biện xã hội theo đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố./.
                                                                            Từ Ngọc Lâm
                                                                                      

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019